Granty a dotace


Přeshraniční dotační spolupráce

alfa-romeo.jpg Statutární město Karviná se aktivně angažuje na poli přeshraniční spolupráce mezi městy a institucemi zejména v příhraničí Euroregionu Těšínské Slezsko. Díky partnerské spolupráci se podařilo zrealizovat množství přeshraničních projektů, mimo jiné v oblasti sdílení dobré praxe, vzájemného sbližování a společné propagace turismu a kulturních aktivit v příhraničí. Zveme Vás na prohlídku k našim partnerům v příhraničí.

 

Realizované městem

Informace o projektech realizovaných městem, které byly finančně podpořeny z Evropské unie nebo jiných zdrojů.

 

Poskytované městem

Přehled grantů, dotací a finančních podpor, poskytovaných městem občanům, občanským sdružením nebo firmám.