Důležité změny týkající se taxislužby

taxi-nachtfahrt-10578439993-.jpg Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, s účinností od 01. 02. 2023


Hlavní změnou této novely zákona je, že žadatelům o průkaz taxislužby, kteří splní podmínky pro udělení oprávnění řidiče taxislužby, budou nově místo papírových průkazů, vydávány plastové kartičky řidiče taxislužby o velikosti občanského průkazu. Průkazy řidičů taxislužby budou vyráběny centrálně v Praze a následně zasílány jednotlivým dopravním úřadům zpravidla do dvou týdnů od odeslání požadavku na výrobu. Žadatel již nemusí k žádosti
o průkaz řidiče taxislužby dokládat papírovou fotografii, ale ta bude převzata z jiných elektronických systémů státu (registr řidičů, evidence občanských průkazu, evidence cestovních dokladů apod.)

 

Tím bude umožněno požádat o udělení oprávnění řidiče taxislužby na dálku prostřednictvím elektronicky podepsaného e-mailu nebo datové schránky a v budoucnu i pomocí samoobslužného portálu. Pokud nebude v registrech veřejné správy žádná použitelná fotografie dostupná, pořídí se fotografie na dopravním úřadě. Dosavadní průkazy řidiče taxislužby budou platné nejpozději do data na průkazu uvedeného. Předání průkazu řidiče taxislužby budou nadále zajišťovat příslušné dopravní úřady samostatně a správní poplatek činí nadále 500,- Kč.

  

 Nový průkaz řidiče taxislužby                       Starý průkaz řidiče taxislužby                     

stary-prukaz-taxi.pngnovy-prukaz.png

 

Za Dopravní úřad Karviná zpracovala: Bc. Pavlína Malyszová, DiS.