Přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Žádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Název služby

Žádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením


V jakém případě ve věci jednat? 

-       Pokud je občan, (zájemce o byt) starší 60 let, žije osaměle, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou
        splněny podmínky dosaženého věku či invalidity nebo jsou starší 60 let;

-       Je občan invalidní a byla mu přiznána dávka důchodového pojištění;    

-       Je občan bezdlužný ve vztahu vůči městu, správcům bytových fondů vč. dodavatelů energií a rovněž bezúhonný,
         vše je nutné písemně doložit (výpis z rejstříku trestu, výpis z Centrální evidence exekucí, aj.);

-       Je občan soběstačný, bez závislosti na péči druhé osoby, nesmí trpět závažným duševním onemocněním, musí být
         bez závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.


Popis služby

Žádost o přidělení bytu si občan podává na Odboru sociálním osobně, či v zastoupení, pokud splňuje výše uvedené podmínky.
Poté je jeho žádost evidována v pořadníku do doby přidělení bytu, pokud není žádost na jeho podnět nebo pro nesplnění podmínek vyřazena.


Co bude výsledkem? 
Možnost bydlení v malometrážních bytech s nižšími náklady na bydlení, popř. bydlení v bezbariérových bytech,
v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku města Karviné, které jsou opatřeny výtahy
a bezbariérovými vstupy.


Kdy věc řešit?

Pokud má občan za předpokladu splnění výše uvedených podmínek potřebu řešit bytovou situaci z důvodů:
např. zhoršení zdravotního stavu, nadměrné velikosti současného bydlení nebo nevhodného bydlení
(dům bez výtahu, finančně nákladný apod.).


Vyřízení služby

Elektronicky
 
Osobně nebo poštou

Co potřebujete pro vyřízení elektronicky?

Nelze vyřídit.


Kde a jak službu řešit elektronicky?


Jaké jsou poplatky za vyřízení elektronicky?

Další informace

Legislativa

-  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

-  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

   související předpisy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů


Možnosti odvolání

Není možné


Sankce 

Vyřazení žádosti z evidence:

- Zjistí-li se, že žadatel při podání žádosti, či při změnách své žádosti uvedl záměrně
  nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní;

- Pokud žadatel bezdůvodně 2x odmítne nabízený byt.


Časté dotazy

- Dotazy se řeší osobně či telefonicky dle konkrétní životní situace.


Za popis odpovídá

Odbor sociální
oddělení sociálního plánování a podpory

Jméno odpovědné osoby:  Bc. Petra Vysocká, tel. 596 387 314,                      
e-mail: petra.vysocka@karvina cz

 

Platnost: 01.01.2022 - neomezeně
Revize: 15.09.2022