Auta, řidiči a taxikáři

ico-navod-3.png Návody na řešení životních situací týkajících se řidičských průkazů, technických průkazů, registrace vozidel, bodového hodnocení řidiče, parkování, taxikářských zkoušek aj.


Povolení k parkování ve vymezených oblastech města

folder-document.png Na vydání povolení má nárok fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města. Povolení k parkování se vydává pouze pro osobní vozidla.

 

Vydání řidičského průkazu

folder-document.png Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

 

Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený nebo poškozený řidičský průkaz

folder-document.png Tato informace se týká situace, kdy držitel řidičského oprávnění ztratí, je mu odcizen, poškozen nebo zničen řidičský průkaz.

 

Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet

folder-document.png Na vydání dlouhodobé parkovací karty má nárok: právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování; fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve výškovém obytném domě čp. 49 na ul. Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě.

 

Výměna řidičského průkazu

folder-document.png Řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost řidičského průkazu.

 

Výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení

folder-document.png Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

 

Vyřazení vozidla z provozu

folder-document.png O vyřazení vozidla z provozu může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.)

 

Vývoz vozidla

Pro vývoz vozidla do jiného státu úřad přiděluje registrační značky s omezenou platností.

 

Zánik vozidla

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K zániku vozidla dochází, pokud vlastník vozidla vozidlo ekologicky zlikvidoval.

 

Zápis vozidla do registru vozidel – dovoz z EU

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

 

Zápis vozidla do registru vozidel – nové s českým technickým průkazem

folder-document.png Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace nového (dosud neregistrovaného) vozidla je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

 

Změna údajů v registru vozidel

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.

 

Změna vlastníka vozidla - přepis

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

 

Ztráta, zničení, odcizení, poškození registračních značek

folder-document.png Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

 

Ztráta, zničení, odcizení, poškození technického průkazu, osvědčení o registraci vozidla

folder-document.png Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.