Auta a řidiči

ico-auta-a-ridici.jpg Řidičské průkazy, technické průkazy, registrace a přestavby vozidel, bodové hodnocení řidiče, aj.


Povolení k parkování ve vymezených oblastech města

folder-document.png Na vydání povolení má nárok fyzická osoba, která má ve vymezené oblasti města trvalý pobyt, smluvní nájemní či podnájemní vztah nebo je vlastníkem nemovitosti. Povolení k parkování se vydává pouze pro osobní vozidla.

 

Vydání řidičského průkazu za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený řidičský průkaz

Tato informace se vás týká, pokud jste řidičský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen, poškozen nebo zničen.

 

Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet

folder-document.png Na vydání dlouhodobé parkovací karty má nárok: právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání, která má ve vymezené oblasti sídlo nebo provozovnu nebo osoba mající ve vymezené oblasti důvod k častému parkování.

 

Výměna řidičského průkazu, jemuž končí platnost

Tato informace se  vás týká, pokud jste držitelem českého řidičského průkazu, kterému končí platnost

 

Výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení

folder-document.png Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

 

Vyřazení silničního vozidla z provozu

Tato situace se týká provozování vozidla.

 

Vývoz vozidla

Pro vývoz vozidla do jiného státu úřad přiděluje registrační značky s omezenou platností.

 

Zápis vozidla do registru silničních vozidel - nové vozidlo

Týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

 

Zápis zániku vozidla

Tato situace se týká nakládání s vozidlem po ukončení jeho životnosti.

 

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

 

Změna údajů v registru vozidel

folder-document.png Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla.

 

Ztráta nebo odcizení registračních značek

Tato situace se týká provozování vozidla.

 

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení o registraci vozidla

Tato informace se vás týká, pokud jste ztratili, byl vám odcizen, poškozen nebo zničen doklad k vozidlu.