19/2011 - umisťování reklamních ploch


Zveřejnění poskytnutých informací dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost č. 19/2011 ze dne 7. 11. 2011

Informace, zda-li město Karviná reguluje umisťování reklamních ploch. Zejména se jedná

o umisťování reklamy na bytových domech.

Vyřízeno dne 14. 11. 2011 – odpověď odeslal Odbor správy majetku doporučenou poštou.

Text odpovědi:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace sdělujeme, že statutární město Karviná se v souvislosti

s umísťováním reklamních zařízení řídí „Zásadami pro nakládání s nemovitým majetkem“, které jsou

k dispozici na http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/predpisy/jine.