Zúčastněte se dotazníkového šetření

Dotaznik2.png Ovlivněte budoucnost Karviné. 


Ve městě Karviná probíhá v rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ dotazníkové šetření. Jeho cílem je zjistit, jak se Vám občanům v našem městě žije, kde vidíte jeho přednosti, kde naopak problémy a kam si přejete v budoucnu město směřovat. Vaše aktivní účast v rámci tohoto šetření nám velmi pomůže k vytvoření strategie, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Budeme rovněž rádi za Vaše další podněty, myšlenky a vize, které nám v rámci tohoto průzkumu sdělíte. Níže je uveden, v případě Vašeho zájmu, internetový odkaz na elektronickou verzi dotazníku k vyplnění. Dotazník je také k vyzvednutí a k vyplnění v tištěné podobě, a to na třech místech: podatelna Magistrátu města Karviné, Městské informační centrum a Regionální knihovna Karviná. Dotazník lze vyplnit do 21. června 2020.

  

Internetový odkaz k vyplnění elektronické verze dotazníku:
https://www.surveymonkey.com/r/Karvina_rezidenti

      

Případně lze využít QR kód:

qr-dotaznik.png

  

Předem Vám děkujeme za vyplnění.

   

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

eu.jpg