Změna Zásad na poskytování finančních příspěvků pro rodinné domy

329 (1).jpg Starý způsob podpory budou moci využít i žadatelé s rozestavěnými domy.


329 (1).jpg

15.06.2021 – Zastupitelstvo města Karviné schválilo na svém zasedání konaném dne 14.06.2021 změnu Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Změna spočívá v tom, že o finanční příspěvek ve výši 150 tis. Kč na podporu individuální bytové výstavby mohou žádat lidé nejen s nově postavenými rodinnými domy, ale i s rodinnými domy ve výstavbě, kde doloží doklad prokazující oprávnění žadatele provést stavbu rodinného domu v souladu s platnými stavebními právními předpisy. Takovým dokladem mohou být: zejména pravomocné stavební povolení, pravomocné dodatečné povolení, účinný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora s vyznačeným dnem vzniku práva provést oznámený stavební záměr. U žadatelů s nedostavěnými rodinnými domy bude pro vyplacení finančního příspěvku rozhodující datum zápisu stavby rodinného domu do katastru nemovitostí, kdy tak musí učinit nejpozději do 31.12.2023. Aktuální Zásady pozbydou účinnosti dne 31.12.2021, takže žadatelé o finanční příspěvek na podporu individuální bytové výstavby s nově postavenými nebo rozestavěnými rodinnými domy mají čas na podání žádosti pouze do 31.12.2021.

Zasady_IBV_Ucinne_od_15.06.2021.pdf Zásady_IBV_Účinné_od_15.06.2021.pdf (765,93 KB)