Více míst pro poslední odpočinek

kolumbaria.jpg Město Karviná nabízí aktuálně nová místa na dvou velkých hřbitovech.


kolumbaria.jpg

Na centrálním hřbitově v Ráji je nově k dispozici 42 míst v novém kolumbáriu (urnové schránky). Na hřbitově v Mizerově pak přibylo 15 nových oboustranných kolumbárií a míst je tedy nově 30. Občané města v posledních letech využívají pronájmu kolumbárií ve větší míře a město nyní vyhovělo další poptávce – místa je možné si zadat u hřbitovní správy, resp. se informovat na odboru majetkovém magistrátu. Karviná má celkem šest hřbitovů, největší je právě ten centrální v Ráji. V Ráji jsou také připraveny pozemky pro případné rozšíření, ale zatím ta potřeba není, současné prostory jsou dostatečné. Poptávce veřejnosti nyní město vyhovělo právě vybudováním nových míst pro uložení uren.