Ve městě budou nádoby na infekční nebezpečný odpad

kontejnery_small.jpg Občané Karviné brzy narází ve městě na červené odpadové nádoby. 


img-7308.jpg

Na území města Karviné se v rámci pandemie KOVID-19 za nedlouho objeví 150 ks odpadových nádob červené barvy o objemu 120 l určených na infekční nebezpečný odpad. Nádoby budou uzamčeny a s vhozem ve víku. Tímto žádáme občany města Karviné, aby nepodceňovali tuto situaci a vhazovali použité roušky, respirátory jednorázové ústenky, jednorázové rukavice a kapesníky v zavázaných igelitových sáčcích do těchto přistavených nádob. Nádoby budou rozmístěny do všech částí města Karviné. Po rozmístění nádob bude seznam umístění zveřejněn na našich webových stránkách. Děkujeme všem občanům města Karviné, že budou třídit tento odpad a vyvarují se takto možné nákazy.

infekcni-odpad-karvina-nahled-02.jpg


Doporučení Ministrstva zdravotnictví pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
  2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem.
  3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:

  1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
  2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
  3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) standardním způsobem. V Karviné do připravovaných červených nádob.
  4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).

Děkujeme za vaši ohleduplnost.