Tipy na výlet aneb po stopách Larisch-Mönnichů

logo_Konczyce.jpg Larisch- Mönnichovi  vlastnili okolo 40 sídel, 11 z nich již nestojí, za těmi dalšími se můžete vypravit třeba na výlet. 


Na kole, na motorce, autobusem, autem...přinášíme Vám několik tipů na výlet z okolí našeho města (do 30 km). Cíl: bývalá sídla rodu Larisch-Mönnichů

Česká republika

Rychvald - zhruba 15 km od Karviné se nachází zámek Rychvald. Až do roku 1573 patřil Rychvald k fryštátskému panství a byl přímým vlastnictvím těšínských knížat. Po smrti Bedřicha Kazimíra bylo panství kvůli dluhům prodáno. Zámek v Rychvaldě byl vystavěn Burianem Barským a podle legendy na něj bylo použito zdivo zbořeného kláštera benediktínů v Orlové. Roku 1770 koupil panství Jan Václav Mönnich, jehož dcera Anna Tekla stála, sňatkem s Janem Laryšem ze Lhoty, u zrodu rodu Larisch-Mönnichů. Dnes je sídlo v rukou soukromého majitelé, který jej rekonstruuje na společenské a kulturní centrum. 

Prstná.jpg

Prstná - kdo z Karvinňáků by neznal zámek v Prstné, části sousední obce Petrovice u Karviné, že? Empírový zámeček s anglickým parkem byl postaven v 1. polovině 19. století. Právě zde sídlila také kontroverzní šlechtična Marie Luisa von Wallersee se svým mužem Jiřím Larisch-Mönnichem. Po zestátnění zámek sloužil krátce k bydlení, později ho odkoupil štěpán Vnuk, který však o stavbu nepečoval a v roce 1968 požádal o povolení k demolici. Této myšlence se vzepřeli památkáři a zámek nakonec byl předán státu, který ho nechal opravit. Dnes je zámek v soukromých rukou a nachází se zde hotel a wellness. 

Horní Suchá - v asi 10 km vzdálené Horní Suché se nachází pozůstatek zámku, o kterém se prameny poprvé zmiňují v roce 1674. Pro pořádek je třeba uvést, že se nejednalo o sídlo rodu Larisch-Mönnichoů, ale o správcovskou budovu. V roce 1823 zde Larisch-Mönnichovi nechal v těsné blízkosti vystavět jednopatrovou budovu určenou jako byt správce přilehlého dvora, které se říkalo "nový zámek". 

Zámek_-_zámeček_Horní_Těrlicko_zepředu.jpg

Po roce 1945, kdy byl komplex zkonfiskován, budovy chátraly. Do dneška se zachoval jen objekt "nového zámku", který slouží jako administrativní budova autoservisu. 

Horní Těrlicko - v zhruba 16 km vzdáleném Horním Těrlicku se nacházejí hned dvě budovy spojené s rodem Larisch-Mönnichů. První budovou je zámek, který dnes slouží k rekreačním účelům a jehož historie sahá do doby před rokem 1800, kdy ho zde nechal vybudovat Jan Larisch-Mönnich. Druhou budovou je tzv. Larischův letohrádek, který byl postaven pravděpodobně v letech 1801 až 1804 jako byt zahradníka. Jedná se o originální ukázku empírové venkovské architektury. Stejně jako v případě Horní Suché, také zde se jedná o správcovské budovy, nikoli rodová sídla. 

 

Polsko

1024px-POL_Grodziec_Śląski_Zamek_1.JPG

Hradec - leží na polské straně Těšínského Slezska, asi 24 km od Karviné. Jindřich Ferdinand svobodný pan Laryš jej zakoupil v roce 1701, v roce 1758 jej Jan František Vilém svobodný pan Laryš prodal Marklovským z Pernštejna. Po roce 1945, kdy byl zámek znárodněn, zde přebýval Zootechnický institu polské akademie věd, v roce 2004 zámek odkoupil soukromník, který objekt postupně renovuje. Nyní se zde nachází zámecké muzeum.

IMG_20160925_151920.jpg

Velké Kunčice - leží asi 10 km od Karviné. Historie zámku se datuje do počátků 15.století a mezi majiteli se vystřídal jak rod Karvinských z Karviné, tak i Larisch-Mönnichovi. Do paměti obyvatel se ale nejvíc vryla hraběnka Gabriela von Thun und Hohenstein, nazývaná také "dobrá paní." Po roce 1945 zde sídlil dětský domov. Nyní jsou na zámku i okolní zahradě znatelné známky zanedbání, přesto se stále jedná o půvabnou stavbu a rekosntrukce se nedávno dostalo v zahradě umístěné kapli.

Těšín - asi 16 kilometrů od Karviné se rozkládá palác Larisch-Mönnichů v polském Těšíně. Po velkém požáru ve městě nechal palác v roce 1789 zřídit Jan Larisch-Mönnich na místě dvou menších domů Larisch-Mönnichovi palác prodali v roce 1831 a jeho poslední majitelé rod Demelů jej v roce 1918 odprodali městu. Přesto, že palác v roce 1942 utrpěl vinou požáru značné škody, dnes po rekonstrukci v letech 1991 až 2002 je opět perlou Těšína a sídlí zde Muzeum Těšínského Slezska. 

Javoří - zámek ležící asi 30 km od Karviné získali Larisch-Mönnichovi v roce 1906. Jednalo se o rozsáhlý komplex s patrovou zámeckou budovou a rozsáhlým anglickým parkem. V roce 1935 se zámek stal domovem Heleny Larisch-Mönnichové a André Tarnowského. Po zestátnění se zde nachézel domov pro válečné sirotky a později Státní výchovný ústav pro mládež. V roce 2010 byl zámek značně poškozen požárem. Dnes je ale znovu opraven a opět slouží jako ústav pro mládež. 

Prameny: materiály k výstavě Zámky a paláce hraběcího rodu Larisch-Mönnichů - Veronika Matroszová, Romana Rosová, Radim Kravčík