Společný česko-polský projekt obce Hażlach a statutárního města Karviné

perex_Hazlach.jpg Projekt "Čech a Polák dva bratři" získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


perex_Hazlach.jpg

Dotaci získali vedoucí partner projektu obec Hażlach, statutární město Karviná je partnerem projektu bez finanční spoluúčasti, typ projektu C. Předpokládaná výše celkových nákladů projektu činí 23 529,– EUR. Předpokládaná výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 19 999,65 EUR. Předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu činí 1 174,65 EUR.

Jedná se o společný česko-polský projekt obce Hażlach a statutárního města Karviné. Předmětem projektu je navázání spolupráce mezi místními komunitami polsko-českého pohraničí obce Hażlach, především obce Rudnik, a obyvatel města Karviná a také spolupráce dvou samospráv obce Hażlach a města Karviná. V rámci projektu bude v Rudniku postaven přístřešek, který poslouží k organizaci sezónních akcí na čerstvém vzduchu. Bude zoganizována polsko-česká rodinná cyklistická jízda se startem a cílem pod přístřeškem v Rudniku, polsko-česká kulinářská soutěž pod přístřeškem v Rudniku, polsko-český hasičský piknik spojený s oslavami 85. výročí Sboru dobrovolných hasičů Rudnik, taneční zábava pod přístřeškem v Rudniku a polsko-český den seniorů pod přístřeškem v Rudniku. Společná účast obyvatel obou obcí na těchto akcích přispěje k rozšíření znalostí tradic (kuchyně Těšínského Slezska) a navázaní kontaktů mezi místními komunitami (dobrovolnými hasiči, hospodyněmi, seniory, celými rodinami) z obou stran hranice.

CZ-PL-spojená loga.jpg

Projekt „Čech a Polák dva bratři ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000684, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Projekt „Czech i Polak dwa bratanki“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000684, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.“