Společný česko-polský projekt na realizaci cyklostezek

cyklo_ilu.jpg Projekt "Železná cyklotrasa" získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


cyklo_ilu.jpg

Dotaci získali partneři projektu: obec Godów (vedoucí partner projektu), obec Petrovice u Karviné (partner projektu), statutární město Karviná (partner projektu), obec Zebrzydowice (partner projektu) a město Jastrzębie-Zdrój (partner projektu). Předpokládaná výše celkových nákladů projektu činí 1 321 792,29 EUR (z toho: 522 159,80 EUR – obec Godów, 210 419,– EUR – obec Petrovice u Karviné, 14 984,06 EUR – statutární město Karviná, 172 697,43 EUR – město Jastrzębie-Zdrój, 371 532,– EUR – obec Zebrzydowice). Předpokládaná výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 1 123 523,44 EUR (z toho: 469 335,83 EUR – obec Godów, 178 856,15 EUR – obec Petrovice u Karviné, 12 736,45 EUR – statutární město Karviná, 146 792,81 EUR – město Jastrzębie-Zdrój, 315 802,20 EUR – obec Zebrzydowice). Předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu činí pro statutární město Karviná 6 121,83 EUR. Výše celkových nákladů projektu a výší dotace se může měnit v závislosti na vybraných dodavatelích veřejných zakázek.

Jedná se o společný česko-polský projekt, kdy kromě jiného, statutární město Karviná pořídí cyklistické značky na území města Karviné, brašny a bidony pro cyklisty. Dále partneři projektu vybudují cyklostezky s informačními tabulemi, zorganizují cyklistickou vyjížďku a soutěž. Hlavním cílem projektu je vytvoření společného turistického produktu založeného na spojení dvou částí pohraničí sítí cyklostezek, umístěných na nepoužívané železniční tratě v partnerských obcích.

 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

 

Projekt „Železná cyklotrasa", registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Żelazny szlak rowerowy“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000331, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.“