Společné jednání vedení Karviné a Havířova

Karvina_Havirov_small.jpg Hlavními tématy setkání byly například otázky sociální, sport, kultura, problematika odpadového hospodářství.


18.11.2011karvina-havirov.jpg - Vedení měst Havířova a Karviné v pondělí 15. listopadu 2021 usedla v havířovském Hotelu Rudolf k jednomu stolu, aby při vzájemné diskusi nastínili možnosti spolupráce v blízké i vzdálené budoucnosti. Hlavními tématy setkání byly otázky sociální, sport, kultura, problematika odpadového hospodářství, transformace teplárenství a v neposlední řadě také spolupráce v rámci členství ve Svazu měst a obcí okresu Karviná.

Dlouhodobým ekologickým tématem, nejen pro města pohornické krajiny, je odklon od uhlí. Jak město Havířov, tak i Karviná hledají do budoucna pro své občany co nejlepší řešení s cílem zavést taková praktická opatření, která v konečném důsledku povedou k energetickým úsporám a aktivitám znamenají zlepšení životního prostředí a zvyšování kvality jejich života.

„Bavili jsme se o energetických projektech, konkrétně o chystané transformaci energetiky, jaké zkušenosti mají v Karviné, jaké zkušenosti máme my. Co nás potkává v rámci EPC projektů, komunální energetiky a vytápění domácností. Změny na trhu s energiemi, to naše občany mimořádně zajímá,“ popisuje jedno ze společných témat setkání havířovský primátor Josef Bělica.

Probíralo se i žhavé téma bezdoplatkových zón, které se před nedávnem staly minulostí, a lidé, převážně ze sociálně vyloučených lokalit, mohou opět žádat o doplatky na bydlení.

„Ano, v centru zájmu našeho setkání byly rovněž otázky sociální. To znamená vyloučené lokality a přístup k nim. Jaké nástroje mají města k řešení problémů se sociálním bydlením, a s tím souvisí například i řešení bezpečnosti ve městě. Karviná je v některých ohledech dál než my, a tak bychom rádi čerpali z jejich zkušeností,“ pokračoval primátor Havířova.

Tato dvě města spojuje i působení ve Sdružení měst a obcí okresu Karviná, které je zkratkou nazýváno SMOOK.

„Co se týče působení statutárního města Havířova v tomto sdružení, tak to momentálně budí nemalé rozpaky. My jsme totiž významným finančním přispěvatelem do sdružení SMOOK, ovšem benefity nám z toho neplynou téměř žádné. Proto přemýšlíme o užitečnosti a smyslu setrvání v tomto sdružení. V postoji na toto téma jsme trochu radikálnější než Karviná. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Těch společných témat s Karvinou je celá řada a my chceme v budoucnu každé to téma rozpracovávat jednotlivě,“ dodal Josef Bělica.

Na havířovského primátora navázal primátor karvinský: „S tím rozhodně souhlasím, máme nemálo společných témat. Bezdoplatkové zóny a zneužívání sociálních dávek, to je velké téma nejen v Karviné, které chceme společně řešit. Dále také energetická koncepce města, kultura nebo sport. Například systém odpadového hospodářství je zatím stále otevřená otázka, variant řešení je více. My jsme momentálně akcionářem společnosti Depos a hledáme spíš řešení v rámci této společnosti. Jsem rád, že jsme se dnes s vedením statutárního města Havířova sešli a řekli si o možnostech spolupráce. Dostali jsme zajímavé podněty k tomu, abychom se nad nimi zamysleli. Věřím v naše pravidelná setkávání, a teď jsme na řadě my. Takže předpokládám, že další setkání bude v Karviné,“ uzavřel společné odpoledne primátor Karviné Jan Wolf.

  

Zdroj: tisková zpráva statutárnního města Havířov