Řidiči musí na ulici Ostravské zvolnit

Situační snímek_výjezd z obchvatu_Ostravská.png Krajský odbor dopravy zohlednil značné množství vozidel stavby obchvatu.


21.04.2021 – Na základě dřívějšího požadavku firmy Skanska, a.s., jako zhotovitele výstavby obchvatu Karviné, a po schválení na Odboru dopravy Krajského úřadu MSK, bylo na silnici č. I/59 (ulice Ostravská), v úseku poblíž křižovatky s ulicí Sovineckou v Karviné-Dolech, umístěno z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu oficiální přechodné dopravní značení, které řidiče projíždějících vozidel upozorňuje na výjezd vozidel stavby.

 Omezení zakazuje ve vyznačeném úseku předjíždění a snižuje nejvyšší dovolenou rychlost ze 70 na 50 km/h. Důvodem je výjezd cca 60 vozidel denně o tonáži do 40 tun převážejících hlušinu z přilehlé lokality odvalu u Dolu ČSA právě s výjezdem na uvedenou frekventovanou čtyř pruhovou silnici I. třídy a dále na stavbu obchvatu.

 Děkujeme za pochopení.

Situační snímek_výjezd z obchvatu_Ostravská.png