Regionální knihovna je nejlepší v republice

RKKA.jpg Titul Městská knihovna roku 2018 míří do Karviné. 


RKKA.jpg

Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již podeváté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Soutěž je určena pro knihovny, které působí v městech s více než 5 000 obyvateli.

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Ceny předal předseda SKIP Roman Giebisch a místopředseda SMO ČR Vlastimil Picek.

Soutěž měla dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie postoupily do druhého kola. Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

„Ocenění "Městská knihovna roku 2018" si velmi vážíme. Velký dík patří vedení města za podporu, a také všem čtenářům a návštevníkům. Také bych chtěla poděkovat všem kolegyním a kolegům za jejich týmovou práci a ochotu. Symbolicky bych ocenění chtěla věnovat PhDr. Halině Molinové, díky které tato cena putuje do Karviné," říká ředitelka knihovny Markéta Kukrechtová.

 

Zvláštní ocenění získaly knihovny, které zvítězily v jednotlivých velikostních kategoriích měst:

Města 5 000 až 10 000 obyvatel Městská knihovna Valašské Klobouky Zlínský kraj
Města 10 001 až 20 000 obyvatel Městská knihovna Louny Ústecký kraj
Města 20 001 až 40 000 obyvatel Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově Jihomoravský kraj
Města nad 40 000 obyvatel  Regionální knihovna Karviná Moravskoslezský kraj

 

Regionální knihovna Karviná

Regionální knihovna Karviná působí od roku 2011 v rekonstruované a dostavěné ústřední budově. Stavba získala ocenění za Nejzajímavější projekt podpořený z finančních prostředků EU. Knihovna se proměnila na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. V letošním roce byla oceněna především za moderní prostředí a vynikající propagaci četby a čtenářství. Úspěšný rozvoj knihovny dokládá také celá řada ocenění, například Cena Evropská veřejná knihovna za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení nebo cena za inovativní přístup k novým technologiím a službám pro čtenáře se zdravotním znevýhodněním.

 

Statistické ukazatele za rok 2017

Počet obyvatel 55 577
Knihovní fond 149 366 knihovních jednotek
Výpůjčky 412 022
Čtenáři 6 710
Návštěvníci 140 639

 

Zdroj: tisková zpráva, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR