Probíhá očekávaná rekonstrukce krytého bazénu

perex_bazen-vizu_ilu.jpg Jednatel společnosti STaRS Karviná Petr Dyszkiewicz odpovídá na nejčastější dotazy.


03.02.2021 – Pokud nenajdete níže odpovědi na vaše dotazy k rekonstrukci krytého bazénu, můžete nám napsat na zpravodaj@karvina_cz.

Jak dlouho se připravovala rekonstrukce krytého bazénu?

„O rekonstrukci bazénu se začalo uvažovat po dvaceti letech jeho provozu, tedy v roce 2007. Samotné projekční práce byly pak zahájeny o dva roky později a se samotnou rekonstrukcí se začalo před pár dny. Tedy po třinácti letech od prvních úvah o opravě bazénu.“

Jaké byly fáze přípravy rekonstrukce?

„Celou přípravu rekonstrukce našeho bazénu lze rozdělit do šesti fází. V té první jsme museli nechat provést technické posudky stavu bazénu. Ve druhé fázi se připravovaly návrhy rekonstrukce a projektová dokumentace. Třetí fáze byla asi nejsložitější, museli jsme v ní vyřešit spory o vlastnictví pozemků pod krytým bazénem. Soudní spor mezi státem a STaRS Karviná, s.r.o. se táhl dlouhých sedm let až do roku 2016. Následně byly opět zahájeny přípravné práce na realizaci projektu, kdy byl dopracován projekt o wellness část. Došlo k vypracování celé projektové dokumentace s rozpočtem včetně územního a stavebního povolení. V páté fázi příprav zkontrolovala celý projekt a rozpočet rekonstrukce komise složená ze zastupitelů města, a pak se na zastupitelstvu 4. listopadu 2019 rozhodlo o realizaci výběrového řízení. V poslední šesté fázi příprav už probíhalo výběrové řízení na zhotovitele, kterému bylo předáno staveniště 7. prosince 2020 a tím byla zahájena samotná rekonstrukce karvinského krytého bazénu.“

Přiblížíte peripetie odkupu pozemku od státu?

„K zahájení rekonstrukce jsme potřebovali pozemky pod krytým bazénem, kde byl rozpor v jejich vlastnictví se státem. Spory o vlastnictví mezi STaRS Karviná, s.r.o. a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se vedly od roku 2009. První rozsudek byl ve prospěch STaRSu, avšak po odvolání pokračovalo soudní jednání až do roku 2013 s rozhodnutím o vlastnictví pozemků ve prospěch České republiky. Společnost STaRS Karviná, s.r.o. si se státem vypořádala všechny náležitosti do konce roku 2013. Po vzájemné dohodě zahájilo statutární město Karviná v roce 2014 realizaci všech úkonů souvisejících s nabytím zmiňovaných pozemků. Tyto se podařilo odkoupit od státu v roce 2016. Všemožné průtahy soudního sporu a následná realizace odkupu pozemků byla hlavní příčinou a brzdou celého projektu. Statutární město Karviná ani jeho společnost STaRS nemohly nijak ovlivnit délku soudního jednání a nutné přerušení celého projektu.“

Na přípravu rekonstrukce dohlížela pracovní skupina. Co měla za úkol a kdo byl členem?

„Pracovní skupina posuzovala, zda je projekt rekonstrukce bazénu v pořádku a zda projektová cena odpovídá cenám podobných staveb v České republice. V pracovní skupině byli zástupci vedení města, jmenovitě náměstek Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD), Lukáš Raszyk (ČSSD) a Miroslav Hajdušík (KSČM). Nechyběli ani zastupitelé Petr Letocha (Piráti a Starostové), Vladimír Franta (ANO 2011), Martin Bojko (Trikolora) a zástupce Karvinskakoalice.cz Ondřej Brdíčko. Za dozorčí radu STaRS Karviná usedl v pracovní skupině Radek Orszulik. Řídící výbor zastupovala Martina Šrámková, vedoucí odboru školství a rozvoje a za investora STaRS Karviná Petr Dyszkiewicz. Za supervizi investora byl Vladislav Varmuža a za projektanta Tomáš Lehnert. Posledním členem pracovní skupiny byl Roman Týl, zástupce firmy realizující výběrové řízení pro investora.“

Co obsahuje rekonstrukce krytého bazénu?

„Zmodernizujeme současný malý i velký plavecký bazén, bude přistavěn relaxační bazén a celá wellness část se saunovým světem. Návrh rekonstrukce počítal s tím, aby odpovídal standardům bazénu podobných v celé České republice. Nerekonstruují se pouze dva stávající bazény, ale chceme nabídnout obyvatelům Karviné i něco navíc. Co do teď chybělo, je rekreace a rehabilitace. O tuto část jsme projekt rozšířili. Samozřejmě zachováme to, co se osvědčilo, a to jsou plavecké parametry bazénu. Jsme jedno ze tří měst v republice, které má osmidráhový bazén velikosti 25 metrů. Podpora plaveckého sportu v Karviné bude pokračovat, oddíl Kosatek má už padesátiletou historii.“

Co si můžeme představit pod welness částí?

„Wellnes zóna bude obsahovat čtyři sauny, z toho dvě finské, jednu parní kabinu a jednu infra saunu. Nebude chybět venkovní ochlazovací bazén a vnitřní vířivka. Součástí bude i odpočinková místnost, sprchy, šatna a sociálky. Vše se samostatným vstupem mimo bazénové prostory. Mimo welness zónu jako součást krytého bazénu bude ještě jedna parní kabina, kterou mohou navštívit klienti bazénu. Součástí rekreačního bazénu bude další vířivý bazének a masážní lavice se spoustou trysek, vzduchovačů a relaxačního posezení i poležení.“

Jak moderní jsou navrhované technologie?

„Navržené technologie v projektu odpovídají současným trendům a standardům výstavby obdobných staveb v ČR.“

Proč chybí tobogán pro děti?

„Tobogán jsme nezahrnuli z prostého důvodu. Náklady by byly ještě vyšší. Pokud by byl interiérový, museli bychom zvedat celkovou výšku střechy a všechny objemové kubatury, tím by se to prodražilo. Pokud by byl vystrčený mimo budovu ven, tak ze zkušeností správců bazénu vím, že tam jsou starosti s posunem materiálu, k tomu zákazníci chodí tunelovou částí nebo věží mimo budovu bazénu, problém dělají rozdílné teploty, chybí kontrola bezpečnosti lidí, kteří stoupají schodištěm mimo bazén. Zvolili jsme kamikadze skluzavku. Myslím, že ta bude u dětí a mladé generace stejně oblíbená a bezpečná.“

Kdo je realizátorem stavby?

„Společnost Metrostav - DIZ bazén Karviná, která ve výběrovém řízení, jehož se zúčastnily tři firmy, uspěla s nabídkou nejnižší ceny 398.439.146 korun bez DPH.“

Jsou očekávané náklady na rekonstrukci adekvátní?

„Co se týká ceny, ta je vždy problémová. Je jasné, že všichni bychom chtěli mít maximálně nádherný projekt, ale za co nejnižší cenu. Projektanti splnili své zadání včetně projektové ceny. Během roku 2019 se ještě nechal celý projekt včetně ceny prozkoumat. Nechybí ani dva nezávislé posudky, které potvrdily, že v závislosti na rozsahu stavby a kvalitě materiálu je cena adekvátní, odpovídá průměrné kubíkové ceně na českém trhu.“

Kdy se můžeme těšit na znovuotevření?

„Délka realizace je smluvně 950 dnů. Stavba se může protáhnout, ale také urychlit.“ (Poznámka: tzn. v polovině roku 2023.)