Proběhlo jednání 4 odborných pracovních skupin strategického plánu

rozvoj.jpg Pokračuje se na tvorbě strategického plánu ekonomického rozvoje města.


30.11.2020 - Proběhla jednání všech 4 odborných pracovních skupin v rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“. Všechna jednání vzhledem ke koronavirové situaci probíhala on-line. Dne 10.11.2020 proběhla jednání skupin Image a prosperita města a Veřejný prostor. Následně dne 12.11.2020 proběhla jednání skupin Služby města a Udržitelná mobilita a bydlení. Na jednáních se probíraly nápady týkající se vize města a související návrhové části zpracovávaného strategického dokumentu, kdy mohli členové odborných pracovních skupin vystoupit se svými podněty. Nový „Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ by měl být hotov na začátku roku 2021.

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

eu.jpg