Příslušníci Armády ČR jsou ubytovaní v Karviné

PČR plus AČR na hranicích_perex.jpg Spolu s Policií ČR plní od 16.03.2020 úkoly spojené s mimořádnými opatřeními.


PČR plus AČR na hranicích_perex.jpg

07.05.2020 – Reagujeme na dotazy ohledně působení vojáků Armády České republiky na území Karviné.

 „Na základě nařízení vlády České republiky a v souladu s požadavky Policie České republiky plní armáda od 16. března 2020 společně s policií úkoly při ochraně vnitřních hranic České republiky s okolními státy,“ říká tiskový mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava kapitán Mgr. Martin Ogořalek.

 Od středy 06.05. jsou vojáci, kteří plní úkoly při ochraně státních hranic, ubytování v Karviné na vysokoškolské koleji Slezské univerzity. „Doposud ubytovací zázemí vojákům poskytovaly především základní školy. Vzhledem k postupnému uvolňování jednotlivých opatření a plánovanému otevření základních škol, Armáda České republiky musela zabezpečit pro nasazené vojáky náhradní ubytování,“ upřesňuje kapitán Mgr. Martin Ogořalek.

 Kapitán Mgr. Martin Ogořalek dodává: „V současné době nedokážeme predikovat časový horizont nasazení vojsk v Moravskoslezském kraji. Vše se bude odvíjet od nových nařízení vlády a požadavků Policie České republiky.“

 

Podrobnosti se dozvíte také v reportáži TV POLAR.