O krvavém skandálu a přemalovaném obraze

str 137_logo.jpg Podílet se svým pletichářstvím na zmaření dvou mladých životů není jen tak dnes a nebylo to jen tak ani dříve, zvlášť když jeden z těch životů patřil následníkovi trůnu.


Takového člověka pak zkrátka nechcete ani vidět, a to ani na jeho podobizně. Zatímco dnes bychom možná tak smazali fotku z paměti počítače nebo ji v horším případě obstřihli, v minulosti se drahý obraz zachycující významnou událost nikomu ničit nechtělo, a tak to vyřešili jednoduše, pletichářku přemalovali na někoho, kdo sice na události vůbec nebyl, za to mít ho zvěčněného byla podstatně větší radost.

str 137.jpg

Řeč je o slavném skandálu kolem Mayerlingu. Bližší okolnosti nejsou dodnes vyjasněny, protože vídeňský dvůr dokumenty zničil a svědkové té doby byli zavázáni doživotním mlčením. Existuje nepřeberné množství verzí i docela vymyšlených fám, ale podle posledních bádání se zastřelil depresemi trápený korunní princ Rudolf poté, co nejprve zastřelil jednou ranou do hlavy svou milenku.

A jak to všechno vlastně souvisí s karvinským zámkem Fryštát? Přítelkyní Rudolfovy 17leté milenky, Mary Vetserové, byla hraběnka Larischová. Ta bývá nejčastěji pokládána za původkyni oné tragédie a často bývala nelichotivě označována, seč se tomu napsáním několika vlastních pamětí snažila zabránit a očistit se, jako dvorní kuplířka, která prince podporovala v jeho záletech.

ML s koněm.jpg

Řekněme si teď v krátkosti něco o hraběnce Larischové. Ta byla neteří císařovny Sisi, která ji zprvu měla v oblibě a Marie Louisa se stala její důvěrnicí, avšak po smrti jejího syna – následníka trůnu - upadla hraběnka u Její císařské Výsosti v nemilost a byla nucena opustit Vídeň. Právě na pokyn tehdy ještě své oblíbené tety císařovny Sisi se v r. 1877 provdala za karvinského šlechtice hraběte Jiřího Larische, který vyrůstal na zámku Fryštát. Jedno ze svých dětí porodila na vedlejším zámku v Petrovicích u Karviné. Už od začátku nebylo manželství šťastné a roku 1896 bylo oficiálně rozvedeno. Nicméně ve svých pamětech se Marie Louisa velmi pěkně vyjadřuje o majitelích zámku Fryštát a o jeho příjemném prostředí, ve kterém krátkou dobu pobývala. Jiří zemřel v roce 1928 na zámku Solca v Karvinné. Marie Louisa r. 1940 v chudobinci v Augsburgu.

Z honu, který se konal na fryštátském panství, byly pořízeny dva totožné obrazy, na kterých jsou vyobrazeni všichni významní účastníci honu včetně hraběnky Larischové. Jeden obraz se nyní nachází na zámku ve Slatiňanech, ovšem na druhém obrazu, který je byl odvezen na zámek Hofburg ve Vídni, byla po Rudolfově smrti Marie Louisa vymazána a na její místo namalována císařovna Alžběta, která se honu vůbec nezúčastnila.