Po cyklotrase č. 10 podél řeky Olše brzy až do Havířova

perex_cykliste.jpg Navrženou trasu formovaly výsledky  majetkoprávních jednání.


perex_cykliste.jpg

V rámci projektové přípravy cykloprojektu „Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10“ byla dokončena projektová dokumentace pro příslušná povolení, která byla podána na stavební úřady v Havířově, Karviné a Českém Těšíně. Podařilo se stanovit trasu cyklistického propojení mezi Havířovem a Chotěbuzí, ovšem nikoliv podle dříve zpracované technické studie umístění cyklotrasy. Přes snahu představitelů obcí se nepodařilo vyjednat s vlastníky soukromých pozemků umístění dle původní studie, a bylo tak nutné hledat alternativní a nová řešení. Cyklotrasa bude vedena převážně po stávajících komunikacích a v několika úsecích bude provedena rekonstrukce povrchu. Po vydání příslušných povolení na stavebních úřadech v Havířově, Karviné a Českém Těšíně bude v průběhu roku 2024 projekt postoupen příslušným obcím k realizaci. Dvacetikilometrový úsek cyklotrasy propojí Havířov s Chotěbuzí přes Prostředí Suchou, Horní Suchou, Albrechtice a karvinskou část Louky nad Olší.

pdf.pngPropojení Havířova s cyklotrasou č. 10 - situační výkres, soubor typu pdf, (616,46 kB)

Projektová dokumentace byla vypracována s finanční podporou Moravskoslezského kraje ve výši 1 milion korun v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“.

logo MSK.png