Pejskaři pozor, poplatek za psy již bez složenky

Budova C_02.jpg Magistrát od letošního roku nerozesílá majitelům psů poštovní poukázky. 


27.03.2023 – Magistrát města Karviné upouští od rozesílání složenek pro placení poplatku za psy. Současně pro nízký zájem o placení poplatku prostřednictvím SIPO nebude nadále podporována i tato forma hrazení poplatku. Povinnost uhradit poplatek za psa však zůstává.

 V předcházejících letech byly pejskařům pro připomenutí termínu placení poplatku do 30. dubna, resp. také do 31. října u ročních plateb nad 1.000 Kč, rozesílány složenky, kdy se jednalo o nenárokovou službu nad rámec zákonných povinností obce, letos tak budou pejskaři za své zvířecí kamarády platit poplatek již bez složenek. Tato změna se nijak nedotkne komfortu pejskařů, protože již v minulých letech jich spousta využívala možnosti zaplacení poplatku v hotovosti či platební kartou přímo v pokladně budovy C magistrátu, a tato forma úhrady na rozdíl od úhrady složenky na poště je i nadále zcela bez jakéhokoliv dalšího manipulačního poplatku. Na pokladně magistrátu postačí poskytnout informaci, kdo platí popř. za koho je prováděna platba poplatku, postačí se prokázat příjmením a jménem, popř. dalším upřesněním – rokem narození, bydlištěm, rodným číslem tzv. držitele psa, osoby na kterou je pejsek evidován.

 Pro pejskaře, kteří preferují bezhotovostní formu placení poplatku, je pak k dispozici platební brána Portálu občana, kdy po zadání čísla osobního dokladu (např. občanského průkazu) a e-mailu pejskaře budou zobrazeny platební údaje k zaplacení poplatku s tím, že na výběr bude ze dvou možností zaplacení – za pomoci platební karty anebo prostřednictvím QR kódu. A obdobně, tedy bezhotovostně, ale bez použití platební brány Portálu občana je možné zaplatit poplatek také běžným převodem z účtu, v tomto případě postačí zopakovat platební údaje z předchozího roku. Podmínkou je však to, že od předchozí úhrady nedošlo ke změně rozhodných skutečností pro úhradu poplatku (jako např. dosud nenahlášené pořízení dalšího pejska nebo naopak dosud nenahlášený úhyn pejska), v takových případech je potřeba kontaktovat správce poplatku pro upřesnění správné výše poplatku k úhradě.

 Další z novinek poskytujících pejskařům komfort vedle zmíněného platebního servisu je také možnost elektronické komunikace s magistrátem, kdy již od loňského roku mohou občané pro přihlášení psa či ohlášení změn využít již zmíněného Portálu občana. Nově si budou moci pejskaři u správce poplatku nahlásit e-mailovou adresu, na kterou jim budou pravidelně zasílány informace jako např. připomenutí termínu pro zaplacení poplatku spolu s platebními údaji, nebo informace o každoročním očkování psů proti vzteklině, které se v letošním roce uskuteční dne 18. května na obvyklých místech. O přesných časech očkování vás budeme informovat.