Oslava první písemné zmínky - poprvé před 50 lety

700let_06.png V roce 2018 slavíme 750 let od první písemné zmínky o Karviné, před 50 lety si tu zmínku museli nejdříve najít.


DSC_0671.JPG

Historie města je spjata s rokem 1268, lidské dějiny se zde sice začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí nálezy z mladší doby kamenné, právě toto datum je ale v současnosti slaveno jako datum založení Karviné. „Dne 12. června 1268 vydal opolský kníže Vladislav listinu, ve které mimo jiné daruje mnichům řádu svatého Benedikta některé obce, mezi nimi na prvním místě Solcu. Tato osada, dnes už většinou zmizelá vlivem poddolování, je tedy nejstarší místo na území našeho města,“ vysvětluje v městské kronice z roku 1968 tehdejší kronikářka a ředitelka archívu Magda Plačková.

Listinou, kterou se pak karvinská delegace vydala hledat, je tzv. týnský kodex. „ Podařilo se mi zjistit, že originál této listiny sice neexistuje, ale zato její nejstarší a tedy nejvěrohodnější opis v kodexu týnského kláštera je uložen v klášterní knihovně,“ líčí Plačková. V listopadu 1967 se tak E.Kajzar, A.Vavříček a M.Plačková vydali do Týnce u Krakova, aby zajistili listinu nafotili.

Zprvu výprava moc úspěšně nevypadala. Kronikářku Magdu Plačkovou do kláštera jakožto ženu vůbec nevpustili a v ne právě uspořádané knihovně se listinu najít nepodařilo. Když se ale z Týnce vrátili do Krakova, čekalo je příjemné překvapení. „V Jagellonské univerzitní knihovně byl mezi starými tisky objeven i týnský kodex,“ uvádí Plačková a dodává: „Podklady a opodstatnění k oslavám byly zajištěny. Karviná může slavit.“

01_700let_07.png

Prameny: Kronika města Karviná 1960-1969, Státní okresní archív Karviná

                Radnice v proměnách času, Alexandra Rebrová