Odlehčovací služba už brzy také doma

perex_odlehčovací služba_ilu.jpg Speciální péče o těžce nemocné bude ve městě od ledna rozšířena i o péči přímo v domácnostech klientů.


 

perex_odlehčovací služba_ilu.jpg

Karvinské sociální služby poskytují ve středisku v Závodní ulici tzv. odlehčovací pobytovou službu pečujícím rodinám, které se starají o osoby se zdravotním postižením nebo seniory. Zájem je velký, vytíženost téměř stoprocentní. Zastupitelé města podpořili dnes (31.10.2017) odlehčovací službu Centra pomoci Galaxie, která tu městskou doplní přímo v rodinách a bude fungovat v jiných (návazných) časech. Galaxie začne svou mobilní službu poskytovat od ledna 2018, podpora ze strany města bude 20 % nákladů služby, další dotace na základě deklarace města může poskytnout kraj. Tzv. deklarace spoluúčasti je nutnou zákonnou podmínkou, aby Galaxie mohla vůbec dostat na službu dotace. Odlehčovací službu tedy budou moci klienti využít non-stop a budou si moci vybrat, zda svěří své blízké do péče ve středisku sociálních služeb, nebo si zavolají pečovatelku k sobě domů.

„Rodiny pečující o handicapované osoby nebo seniory mohou pohodlně využít nabídky našich městských sociálních služeb, konkrétně Denního centra a návazné odlehčovací služby v Závodní ulici v Novém Městě. Tam kromě péče ve všední dny mohou rodiny své blízké předat do kvalifikované péče až na tři měsíce. Jsou tam schopni také pečovat o nemocné v době, kdy třeba čekají na přijetí do specializované péče v jiném zařízení,“ připomněl náměstek primátora Miroslav Hajdušík (KSČM). Nově bude odlehčovací službu poskytovat i karvinské středisko Galaxie Centrum pomoci. Jejich služba ale doplní tu městskou a nebude pobytová. Bude totiž poskytována v odpoledních a večerních hodinách, resp. jako denní o víkendech, ale výhradně v domácnostech klientů. Rodiny tak budou mít od ledna 2018 na výběr – v pracovní dny mohou přenechat od 6 do 16 hodin péči Dennímu centru služeb v Závodní ulici. Budou si ale moci už od 15 hodin zavolat přímo domů pečovatelku Galaxie a využít jejích služeb až do 22 hodin, o víkendech pak od 7 do 22 hodin.

„Pečující osoba může přeci také onemocnět, může jet na dovolenou či potřebuje odpočinek a může se spolehnout na to, že svěřuje příbuzného k nám do špičkové péče i na delší dobu. Naše odlehčovací služba má k dispozici čtyři lůžka a školený personál, který se dokáže výborně postarat i o osoby s psychickými či fyzickými handicapy,“ přiblížila nabídku města ředitelka Sociálních služeb Karviná Blanka Dadoková s tím, že o službu je velký zájem.  Mezi klienty patří například nemocní s Alzheimerem nebo jinými formami stařeckých demencí. Ubytování a strava přijde na 290 korun denně, dále jsou hrazeny úkony péče dle potřeby klienta.

Sociální služby Karviná aktuálně navíc školí pečující osoby, jak správně provádět osobní hygienu, polohovat klienta, jaké kompenzační pomůcky ulehčí péči apod. Na projekt s názvem „Umění pomáhat, zn. kvalitně“ dostaly městské sociální služby dotaci z EU. Kurz péče o těžce nemocné s podporou města pak od září opět organizuje také karvinská Střední zdravotnická škola, tam jde o víkendové semináře přímo ve škole.