Nový kovonský most bude sloužit od prosince

perex - Uzavírky komunikací - kovonský most.jpg Nevyhovující most uzavře Kraj v rámci své investice od 14. dubna 2024.


MHA_9872.jpg

„Silnice III/4688 – rekonstrukce mostu ev. č. 4688-2 přes Vlečku ČD a Kovony“ si vyžádá úplnou uzavírku silnice III/4688 na ul. Havířská v úseku od koupaliště po okružní křižovatku silnice II/475 x III/4688. 

Úplná uzavírka potrvá od 14. dubna (pro autobusy od 15. dubna) do 30. listopadu 2024. 

Objízdná trasa povede po silnici II/475 na ul. Rudé armády, I/67H na tř. 17. listopadu, I/67 na ul. Ostravská a ul. Nádražní a zpět, resp. po silnici II/475, I/67H, místní komunikaci tř. Osvobození a zpět.

Demolice mostní konstrukce bude zahájena od 1. května 2024. Pro pěší a cyklisty bude umožněno přecházení po provizorní lávce.

 Situační snímek přechodného dopravního značení - Kovonský most. soubor typu pdf, 1,72 MB

Níže uvedené doplňující informace k autobusové dopravě budou rovněž zveřejněny přímo v označnících autobusových zastávek formou výlukových jízdních řádů žluté barvy a v elektronických informačních systémech.

 Vedení linek veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy (dále jen PAD):

Linka 871738 Český Těšín – Karviná 

Dotčené spoje: 5, 10, 35, 44, 61 a 70

Objízdná trasa: ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: • Karviná, Nové Město, obch.dům, • Karviná, Nové Město, Osvobození • Karviná, Nové Město, koupaliště

 

Linka 871740 Karviná – Český Těšín – Nošovice

Objízdná trasa: tř. Osvobození – tř. 17. listopadu – ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: Karviná, Nové Město, koupaliště

 

Linky:

 • 873531 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava
 • 873532 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava (mimo spoj č. 2, přes Osvobození)
 • 873534 Karviná – Doubrava – Orlová – Petřvald – Ostrava (mimo spoj č. 2, přes Osvobození)
 • 873540 Karviná – Stonava (mimo spoje č. 3, 7 a 11)
 • 912533 Karviná – Havířov (mimo spoje č. 67. 5, 69, 71, 10, 68, 44 a 60, přes Osvobození)
 • 912391 Karviná – Havířov – Lučina – Raškovice – Morávka

Objízdná trasa: tř. Osvobození – tř. 17. listopadu - ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: Karviná, Nové Město, koupaliště

Náhradní zastávka: Karviná, Nové Město, Osvobození

 

Linky:

 • 873537 Karviná - Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová
 • 873538 Karviná - Petrovice u Karviné, Prstná (mimo spoje č. 6, 8, 11, 12, 15, 21, 23 a 31, jedoucí přes Karvinou, Ráj)

Objízdná trasa: ul. Nádražní – ul. Havířská – tř. Osvobození – tř. 17. listopadu - ul. Rudé armády, v opačném směru shodně

Neobsluhované zastávky: • Karviná, Fryštát, hasičská zbrojnice • Karviná, Nové Město, koupaliště

Náhradní zastávky: Karviná, Nové Město, ČSAD, Karviná, Nové Město, stadion házené a Karviná, Nové Město, obch.dům

 

Linka 874543 Karviná – Dětmarovice - Dolní Lutyně – Rychvald – Ostrava

Objízdná trasa: tř. Osvobození

Neobsluhované zastávky: • Karviná, Nové Město, obch.dům • Karviná, Nové Město, koupaliště

Náhradní zastávky: Karviná, Nové Město, Osvobození

 

Linky:

 • 874535 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava (platí pro spoje č. 2, 21 a 28, částečně pro sudé spoje)
 • 873553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava (mimo spoje č. 80 a 81)
 • 874546 Karviná – Dětmarovice – Dolní Lutyně – Bohumín (mimo spoje č. 8 a 9)
 • 874553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava (mimo spoje č. 8 a 15)

Objízdná trasa: tř. Osvobození

Neobsluhované zastávky: • Karviná,Nové Město,obch.dům ve směru do Karviné-Ráj, • Karviná,Fryštát, univerzita, • Karviná,Ráj,nemocnice, • Karviná,Ráj,Kosmonautů, • Karviná,Mizerov,urnový háj, • Karviná,Hranice,bazén • Karviná,Nové Město,koupaliště

Náhradní zastávka: Karviná,Nové Město,Osvobození

 

Dotčené linky městské autobusové dopravy (dále jen „MAD“):

877511, 877512, 877513, 877514, 877515, 877516, 877517, 877518, 877520

Dopravní obslužnost bude zajištěna formou výlukových jízdních řádů v návaznosti na objízdné trasy.

Neobsluhovaná autobusová zastávka: Karviná, Nové Město, koupaliště ve směru z městské části Karviná-Hranice na autobusové nádraží.

Přemístěna autobusová zastávka: Zastávka Karviná, Nové Město, koupaliště ve směru do městské části Karviná-Hranice, bude pro linky MAD 877511, 877512, 877515, 877516, 877517 přemístěna na zastávku Karviná, Nové Město, Osvobození, stanoviště č. 6.

 

Vedení linek MAD:

877 511 Staré Město – Fryštát - Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj - Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu

877 512 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu

877 513 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj - úprava bude provedena ve výlukovém jízdním řádu - dojde ke zrušení spojů č. 27, 28, 32 - spoj č. 31 bude zkrácen po zastávku Karviná, Fryštát, aut. nádr.

877 514 Ráj – Nové Město – Fryštát – Staré Město - úprava bude provedena ve výlukovém jízdním řádu - dojde ke zkrácení spoje č. 27 po zastávku Karviná, Staré Město, Nové pole

877 515 Důl Darkov – Ráj – Hranice – Nové Město – Staré Město - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu - dojde ke zrušení spoje č. 14 a změně časové polohy spoje č. 16

877 516 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj – Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu - zastávka „Karviná, Nové Město, koupaliště“ bude obsloužena po objetí okruhu městem, a to před odbočením na ul. Zakladatelskou a zajížďkou na zastávku Karviná, Nové Město, hornická nemocnice

877 517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně Darkov - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu - dojde ke zrušení spoje č. 7, 28, 32, kdy spoj č. 7 bude částečně nahrazen spojem č. 7 linky 877 520 - zastávka Karviná, Hranice, průmyslová škola bude ve směru Darkov lázně, ale pouze v pracovní dny, neobsloužena s tím, že trasa jednotlivých spojů bude v daném úseku vedena po sil. III/4688 – ul. Leonovova a sil. II/475 – ul. Rudé armády z důvodu eliminace zpoždění při výjezdu (levé odbočení) z vedlejší místní komunikace ul. Žižkova na sil. II/475 – ul. Rudé armády

877 518 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát - bude provedena úprava jízdní doby dle výlukového jízdního řádu v návaznosti na objízdnou trasu

877 520 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát – Staré Město - úprava bude provedena ve výlukovém jízdním řádu - dojde k prodloužení spoje č. 7, který bude vyjíždět ze zastávky Karviná, Fryštát, aut. nádr. jako náhrada za spoj č. 7 linky 877 517.

Výlukové jizdní řády:

pdf.png871738 Český Těšín – Karviná.pdf
pdf.png871740 Karviná – Český Těšín – Nošovice.pdf
pdf.png873531 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png873532 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png873534 Karviná – Doubrava – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png873537 Karviná - Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová.pdf
pdf.png873538 Karviná - Petrovice u Karviné, Prstná.pdf
pdf.png873540 Karviná – Stonava.pdf
pdf.png873553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava.pdf
pdf.png874535 Karviná – Orlová – Petřvald – Ostrava.pdf
pdf.png874543 Karviná – Dětmarovice - Dolní Lutyně – Rychvald – Ostrava.pdf
pdf.png874546 Karviná – Dětmarovice – Dolní Lutyně – Bohumín.pdf
pdf.png874553 Karviná – Dětmarovice – Orlová – Rychvald – Ostrava.pdf
pdf.png877 511 Staré Město – Fryštát - Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj - Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 512 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 513 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj.pdf
pdf.png877 514 Ráj – Nové Město – Fryštát – Staré Město.pdf
pdf.png877 515 Důl Darkov – Ráj – Hranice – Nové Město – Staré Město.pdf
pdf.png877 516 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Ráj – Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně Darkov.pdf
pdf.png877 518 Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát.pdf
pdf.png877 520 Staré Město – Fryštát – Nové Město – Ráj – Mizerov – Hranice – Nové Město – Fryštát – Staré Město.pdf
pdf.png912391 Karviná – Havířov – Lučina – Raškovice – Morávka.pdf
pdf.png912533 Karviná – Havířov.pdf

 

Aktuální informace k investiční akci zveřejňuje Správa silnic Moravskoslezského kraje na svém webu www.ssmsk.cz

Přehled všech povolených uzavírek ve městě najdete na tomto webu v sekci Dopravní omezení.

 

Dopravní omezení