Město nabízí k pronájmu restauraci v budově zámku

web_73395345_425696201453519_2933160507923759104_n – kopie.jpg Zájemci kontaktujte Odbor majetkový magistrátu.


web_73395345_425696201453519_2933160507923759104_n – kopie.jpg

24.10.2019 –  Karviná vyhlašuje záměr pronajmout nejdříve od 01.02.2020 prostor sloužící podnikání – restauraci – o výměře cca 275 m2, nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 1 na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, tzn. v budově zámku. Budova je součástí pozemku parcelní číslo 7/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

Zájemci o pronájem předloží písemnou nabídku s uvedením zamýšlené podnikatelské činnosti. Pronájem uvedeného prostoru se uskuteční po projednání a na základě schválení v orgánech statutárního města Karviné. Bližší informace obdržíte na majetkoprávním oddělení Odboru majetkového Magistrátu města Karviné u Bc. Ivety Nohelové, tel. 596 387 311.