Kraj zrekonstruuje silnici v celé délce ulice Borovského

perex - Dopravní omezení - Borovského - 1.etapa.jpg Oprava vozovky je rozdělena do čtyř etapa a potrvá od 8. dubna do 6. srpna tohoto roku.


MHA_9740.jpg

K uzavírce silnice II/472 na ul. Borovského v Karviné-Ráji dojde z důvodu opravy této silnice v péči Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Frézování povrchu, přípravné a dokončovací práce potrvají od 8. dubna do 6. srpna tohoto roku.

Opravou a souvisejícími omezeními bude dotčena silnice od křižovatky se silnicí I/67 na tř. 17. listopadu po hranici s Polskou republikou v celkové délce 2669 metrů. Z tohoto důvodu bude oprava probíhat ve čtyřech etapách:

 1. etapa

1. část od 8. do 21. dubna a 2. část od 22. do 26. dubna 2024, úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí I/67H na tř. 17. listopadu po křižovatku se silnicí III/4688 na ul. Kosmonautů a tř. Těreškovové, v 1. části s textem na dodatkové tabulce E13 „Mimo BUS, IZS a vozidla stavby“ a ve 2. části již s vypuštěním textu „Mimo BUS, IZS“;

 2. etapa

od 29. dubna do 19. května 2024, úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky se silnicí III/4688 na tř. Těreškovové a ul. Kosmonautů po křižovatku s místními komunikacemi ul. Na Kopci a ul. Olbrachtova a současně částečná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky s místními komunikacemi ul. Na Kopci a ul. Olbrachtova po autobusovou točnu se zastávkou „Karviná, Ráj, Na Kopci“. Provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace;

 3. etapa

od 3. do 7. června 2024, částečná uzavírka silnice II/472 v úseku od autobusové točny se zastávkou „Karviná, Ráj, Na Kopci“ po křižovatku s místní komunikací ul. V Polích;

 4. etapa

od 15. do 30. června 2024, úplná uzavírka silnice II/472 v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. V Polích po hraniční přechod s Polskem s tím, že mimo dny 15. a 16. června 2024 bude v úseku po křižovatku s místní komunikací ul. Mickiewiczova umožněn průjezd autobusů.

Situační snímky přechodného dopravního značení_soubor typu pdf_10,7 MB  

 

 

Objízdné trasy:

1. etapa: objízdná trasa bude vedena po silnici I/67H na tř. 17. listopadu a silnici III/4688 na ul. Kosmonautů, v první části bude umožněn průjezd vozidlům IZS a autobusové dopravě;

2. etapa: objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 na tř. Těreškovové a místních komunikacích ul. Stavbařů a ul. Na Kopci;

3. etapa: bez objízdné trasy, provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace;

4. etapa: objízdná trasa bude vedena po silnici III/4688 na tř. Těreškovové a místních komunikacích ul. Žižkova a ul. Mickiewiczova.

 

 Doplňující informace k městské autobusové dopravě:

Při realizaci stavby budou dotčeny linky městské autobusové dopravy č. 877513877519 a 877520.

Dopravní obslužnost bude zajištěna formou výlukových jízdních řádů žluté barvy. Linky příměstské autobusové dopravy nebudou opravami dotčeny.

 Zrušené (dočasně neobsloužené) autobusové zastávky:

  • „Karviná, Ráj, Na Kopci“ (ve směru ke křižovatce se sil. III/4688), a to v době od 29. dubna do 19. květrna 2024 (po celou dobu realizace 2. etapy).
  • „Karviná, Ráj, Na Kopci“ (na točně – ve směru na Polsko) a „Karviná, Ráj, hřbitov“ (oboustranně), a to ve dnech 4. a 5. května 2024 (v rámci realizace 2. etapy).
  • „Karviná, Ráj, hřbitov“ (obousměrně), a to v době od 3. do 7. června 2024 (po celou dobu realizace 3. etapy) a taktéž ve dnech 15. a 16. června 2024 (v rámci realizace 4. etapy).
  • „Karviná, Ráj, Ščerba“ (obousměrně), a to ve dnech 15. a 16. června 2024 (v rámci realizace 4. etapy).

Aktuální informace k investiční akci zveřejňuje Správa silnic Moravskoslezského kraje na svém webu www.ssmsk.cz.

Přehled všech povolených uzavírek ve městě najdete na tomto webu v sekci Dopravní omezení.