Kraj ocenil přístup Karviné k třídění odpadu

foto předání - Nový Jičín.jpg Soutěž „O keramickou popelnici“ přinesla městu další titul Skokan roku.


foto - výhra.jpg

04.06.2019 – Na „keramickou popelnici“ mohou každoročně pomýšlet obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech a obcích České republiky.

Ocenění obcím předali 30.05.2019 na ceremoniálu v Novém Jičíně zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.

foto předání - Nový Jičín.jpg

Ocenění Skokan roku získalo pět obcí a měst Moravskoslezského kraje včetně Karviné za výrazné zlepšení odpadového hospodářství. Za naše město se vyhlášení prestižních ocenění zúčastnili a ocenění převzali ředitel Technických služeb Karviná, a.s. Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA (třetí zleva) a paní Martina Klusová z Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné (druhá zleva).

„Lidé v našem kraji nakládají s odpadky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil každý občan ze směsného komunálního odpadu 19,2 kg využitelných složek. V roce 2018 to bylo již 49 kg. Všem, kteří aktivně přistupují k ochraně životního prostředí i touto formou, patří velké poděkování,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst našeho kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

společné foto.jpg

„Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2018 přesně 21,9 kg vytříděného papíru, 14,5 kg plastů, téměř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt kilogramu nápojových kartonů a 19,8 kg kovů. V součtu je to tedy zmíněných 49 kilogramů vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ připomněla Jarmila Uvírová.

Pro Karvinou se jedná o již druhé ocenění „Skokan roku“ za třídění odpadu v krátkém časovém sledu. Jak jsme již informovali, společnost ELEKTROWIN tímto titulem ocenila výsledky města dosažené v 1. ročníku soutěže „Hejbni s elektrem pro lepší život“.