Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Redakce: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů / datum vydání: 12.1./25.1., 9.2./22.2., 14.3./30.3., 11.4./26.4., 9.5./24.5., 13.6./28.6., 15.8./30.8., 12.9./1.10., 10.10./25.10., 14.11./29.11. a 5.12./20.12.2018.  


Karvinský zpravodaj_listopad-2018_web_Stránka_1.jpg
26. 10. 2018

V listopadovém čísle vám představíme oceněné osobnosti v sociální oblasti, podíváme na...

Karvinský zpravodaj_říjen-2018_web_Stránka_1.jpg
27. 09. 2018

Říjnové číslo seznámí čtenáře s investicemi i nezbytnou údržbou města za poslední...

Karvinský zpravodaj_září-2018_web_Stránka_1.jpg
31. 08. 2018

Zářijové číslo se zaměří na aktuální investiční akce, seznámí vás s Desaterem...

Karvinský zpravodaj_červenec–srpen-2018_web_Stránka_1.jpg
29. 06. 2018

V letním čísle si připomeneme výročí narození MUDr. Wacława Olszaka, podíváme se...

Karvina_1806_k5_Stránka_01.jpg
25. 05. 2018

V červnovém čísle se mimo jiné podíváme na prezidentskou návštěvu, novinky...

Karvinský zpravodaj_květen-2018_web_Stránka_1.jpg
27. 04. 2018

V květnovém čísle vám ukážeme snímky z připravovaného sportoviště u obchodní...

Karvinský zpravodaj_duben-2018_web_Stránka_1.jpg
30. 03. 2018

V dubnovém čísle vám představíme nové investiční akce, které čekaly na jaro, nerozhodnuté...

Karvinský zpravodaj_březen-2018_web_Stránka_1.jpg
23. 02. 2018

V březnovém čísle vás seznámíme s bezdoplatkovými zónami, prozradíme letošní...

Karvina_1802_web_Stránka_1.jpg
26. 01. 2018

V únorovém čísle představujeme nového primátora Jana Wolfa, informujeme...

Karvinský zpravodaj_leden-2018_web_Stránka_1.jpg
21. 12. 2017

V lednovém čísle, které najdete ve schránkách ještě před Vánoci, přinášíme kromě podrobné...

Karvinský zpravodaj_prosinec-2017_web_Stránka_01.jpg
24. 11. 2017

Prosincové číslo zpravodaje obsahuje kompletní plán svozu odpadů v příštím roce nebo...

Karvinský zpravodaj_listopad-2017_web_Stránka_1.jpg
27. 10. 2017

Vyhlášení soutěže v třídění odpadů, ekologickou spolupráci Karviné...