Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Náklad: 25 800 kusů * Distribuce: zdarma do občanských poštovních schránek na území města a na výdejních místech * kontakt: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů včetně inzerce / konec distribuce do schránek*: 

leden 2024: 29.11./20.12.2023, únor 2024: 10.1./31.1.2024, březen 2024: 7.2./28.2.2024,

duben 2024: 13.3./31.3.2024, květen 2024: 10.4./30.4.2024, červen 2024: 9.5./31.5.2024,

léto 2024: 12.6./30.6.2024, září 2024: 7.8./31.8.2024,

říjen 2024: 11.9./30.9.2024, listopad 2024: 9.10./31.10.2024, prosinec 2024: 6.11./30.11.2024,

leden 2025: 4.12./23.12.2024. 

Změna vyhrazena.

* Distribuce vydání do občanských poštovních schránek probíhá poslední týden v měsíci, tzn. únorové vydání na konci ledna. (Lednové vydání je distribuováno před vánočními svátky.)

Seznam výdejních míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z výdejních míst.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Inzerce je upravena pravidly, jejichž součástí je i ceník. Zájemci o inzerci mohou využít vzorovou objednávku a odeslat ji e-mailem na zpravodaj@karvina_cz.

Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji: Příspěvky zastupitelů města a externích přispěvatelů se řídí pravidly.