Karvinský zpravodajKarvinský zpravodaj * Měsíčník statutárního města Karviné, vychází jedenáctkrát ročně * Vydavatel: statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, www.karvina.cz * IČ: 00297534 * Reg. číslo: MK ČR E 12198 * Náklad: 25 800 kusů * Distribuce: zdarma do občanských poštovních schránek na území města * kontakt: zpravodaj@karvina_cz

Uzávěrka podkladů včetně inzerce / datum vydání*: 

leden 2022: 1.12./16.12.2021, únor 2022: 12.1./27.1.2022, březen 2022: 9.2./24.2.2022,

duben 2022: 9.3./24.3.2022, květen 2022: 13.4./28.4.2022, červen 2022: 11.5./26.5.2022,

léto 2022: 8.6./23.6.2022, září 2022: 10.8./25.8.2022,

říjen 2022: 7.9./22.9.2022, listopad 2022: 12.10./27.10.2022, prosinec 2022: 9.11./24.11.2022,

leden 2023: 30.11./15.12.2022. 

Změna vyhrazena.

* Distribuce vydání do občanských poštovních schránek probíhá poslední týden v měsíci, tzn. únorové vydání na konci ledna. (Lednové vydání je distribuováno před vánočními svátky.)

Seznam odběrných míst: Pro případ, že vám nebyl Karvinský zpravodaj doručen, můžete si aktuální číslo vyzvednout na jednom z odběrných míst, pokud však není provoz konkrétního místa omezen nařízením vlády ČR v souvislosti s koronavirovou pandemií.  

Inzerce v Karvinském zpravodaji: Inzerce je upravena pravidly, jejichž součástí je i ceník. Zájemci o inzerci mohou využít vzorovou objednávku a odeslat ji e-mailem na zpravodaj@karvina_cz.

Zveřejňování příspěvků v Karvinském zpravodaji: Příspěvky zastupitelů města a externích přispěvatelů se řídí pravidly.