Karvinská kultura bodovala na Tacy jesteśmy 2021

perex Takoví jsme_Tacy jesteśmy_logo.jpg Absolutní vítězkou galavečera se stala  karvinská klavíristka Wanda Miech.


Takoví jsme_z_fb_Kongres Polakow.jpg

24.11.2021 – V sobotu 20. listopadu se v Těšínském divadle konal slavnostní galavečer projektu Kongresu Poláků v České republice Tacy jesteśmy/Takoví jsme 2021. Karvinou reprezentovali hned čtyři z devíti nominovaných. V divácké kategorii získala absolutně nejvíce hlasů vynikající karvinská klavíristka Wanda Miech. Cenu poroty získal další karvinský zástupce – amatérský divadelní sbor „Teatr bez Kurtyny“ – „Divadlo bez opony“, působící od roku 2018 při MK PZKO v Karviné-Fryštátě. Speciální cenu u příležitosti 70 let trvání souboru získala Polská scéna Těšínského divadla.

Mezi přizvanými hosty byl náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń (nestr. za ČSSD), který k početnému zastoupení Karviné mezi nominovanými řekl: „Především velká pochvala organizátorům a partnerům projektu za příjemný večer s neopakovatelnou atmosférou. Početné zastoupení karvinských osobností mě samozřejmě těší a cítím patřičnou hrdost. Jsme si jejich kvalit vědomi a v jejich činnosti je podporujeme. Dřívější ocenění z naší strany je tím jejich dnešním úspěchem vlastně potvrzeno, protože si jejich kvalit a zásluh všimli i za hranicemi našeho města. Za tuto propagaci Karviné jim také patří náš dík.“   

Karvinou reprezentovali tito nominovaní:

Wanda Miech – nominovaná za organizaci klavírních koncertů, práci pro polské sbory a celoživotní činnost v oblasti kultury. 

Grzegorz Gąsior pochází z Karviné, žije a tvoří ve Varšavě – nominován za vydání knih "Národnostní politika státu v Československém Těšínském Slezsku v letech 1920–1938" (Nakladatelství Varšavské univerzity) a "Slezská matice osvěty lidové a národnostní otázka na Těšínsku 1920–1938" v rámci nakladatelské edice Bibliotheca Tessinensis. 

Marek Konieczny – nominován za občanské a charitativní iniciativy a propagaci Baltského moře. 

Divadlo „Teatr bez Kurtyny“ – nominováno za nastudování hry Popelka a propagaci amatérského divadelního hnutí.

 

Zdroj: Głos - Gazeta Polaków w Republice Czeskiej

Grafika: facebook Kongres Polaków w Republice Czeskiej