Karvinská knihovna hostila mezinárodní konferenci

perex_konference v RKKA2019.jpg Knihovničtí odborníci z Česka, Slovenska a Polska se zaměřili na dětské čtenáře.


perex_konference v RKKA2019.jpg

25.06.2019 – Ve čtvrtek 20.06. tohoto roku se knihovníci z Česka, Slovenska a Polska sešli v kinosále Regionální knihovny Karviná na mezinárodní odborné konferenci Profese knihovník – Dětský čtenář. Konference se konala pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla a primátora města Karviné Jana Wolfa a uskutečnila se za finanční podpory Moravskoslezského kraje a statutárního města Karviné. Konferenci také sponzorsky podpořily společnosti ASTRA kancelářské potřeby s.r.o., CEIBA, s.r.o. a Florea.cz.

Řečníci přednášeli na odborná témata, jako například pohled na dětského čtenáře a na knihovníka pracujícího s dětmi, problematika a analýza výzkumu dětského čtenářství, inspirativní zdroje pro práci dětského knihovníka, vzdělávání knihovníků v knihovně pro děti, ale také třeba Industry 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce a možnosti knihoven být jejími aktivními účastníky.

Přítomné přivítala ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová, které připomněla, že Karviná pořádáním odborné konference navazuje na rok 2016, kdy se pořadatelství ujala RKKA poprvé.

Za statutární město Karviná vystoupil na úvod konference náměstek primátora Karviné Andrzej Bizoń, který přivítal přítomné a popřál jim štěstí v jejich nelehkém úkolu. Současně vyjádřil podporu jejich snaze popularizovat čtenářství a knihovnictví mezi nejmladšími čtenáři. K působení knihovny a tématu konference řekl: „Knihovna je velmi důležitá pro vzdělávání nás všech. Jsem velmi rád, že se zaměříte na malé dítě, malého čtenáře, protože jsme ve fázi, kdy toto musíme velmi podporovat. Čtení dětem, čtení navzájem s rodiči je v dnešní době opravdu důležité.“

Ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová v úvodní části konference poděkovala za přizvání k spolupořádání konference v karvinské knihovně, která je chloubou kraje. Vzpomněla při této příležitosti na zesnulou ředitelku regionální knihovny Halinu Molinovu, která iniciovala konání první konference v roce 2016. Vyzdvihla na závěr zahájení konference potřebu neustálého dalšího vzdělávání knihovníků a důležitost jejich nadšení a lásky ke své práci a čtenáři.

O tom, že problematiku dětského čtenářství berou odborníci vážně, svědčí skutečnost, že kapacita registrace účastníků byla tři dny po svém spuštění vyčerpána. Více informací o programu konference a jednotlivých příspěvcích najdete na https://rkka.cz/konference/.

Další ročník konference se v Regionální knihovně Karviná uskuteční v roce 2021.