Karviná si váží zdravotníků, ty nejlepší ocenila

Společné foto.jpg Město podruhé ve své historii ocenilo lékaře a zdravotnický personál.


Společné foto.jpg

25.05.2023Celkem devět lékařek, lékařů a zdravotních sester převzalo pamětní list, věcné dary a květinu z rukou náměstka primátora města Karviné Radima Slívy (nestraník za ČSSD) a radního MUDr. Zdeňka Vojkůvky (nestraník za ČSSD). O kulturní část slavnostního odpoledne na zámku Fryštát se postaral klavírista Zbyhněv Glatz.

Ocenění si zdravotníci zaslouží. Nejvíce si určitě váží slov díků od svých pacientů, ale i já jim chci poděkovat za mnohdy těžkou a psychicky náročnou práci a popřát jim pevné nervy, zdraví a pohodu na pracovištích. Velký dík však nepatří jen oceněným, ale i ostatním zdravotníkům, kteří každodenně pečují o naše zdraví,“ říká náměstek primátora Karviné Radim Slíva (nestraník za ČSSD).

 Vybraní zdravotníci si veřejné poděkování a ocenění zasloužili za své úsilí, pracovní nasazení, příkladnou aktivitu i profesionální a vysoce etický přístup k pacientům, ale i za mimořádný rozsah dalších aktivit spojených s poskytováním zdravotní péče. Zdravotníky mohla navrhnout jak odborná tak laická veřejnost.

 Ocenění byla předána v kategoriích významná osobnost roku – lékař, výrazná osobnost roku – zdravotní sestra a ocenění za dlouholetou činnost v oboru.

 Ocenění při slavnostním předávání pamětních listů neskrývali radost. „Pracuji ve zdravotnictví 41 let, nastoupila jsem na radiodiagnostické pracoviště, i když jsem to nikdy dělat nechtěla. Práce se mi ale zalíbila a zůstala jsem. Musím říct, že ji pořád dělám ráda, což považuji za velké životní štěstí. Myslím si, že je fajn, když člověk chodí do práce, protože ho baví a dělá ji rád. Ocenění je pro mě překvapením, protože nemám pocit, že bych dělal něco výjimečného. Dělám svou práci tak, jak ji umím, dělám ji ráda a jsem ráda, že to takto vnímá i můj zaměstnavatel,“ říká lékařka radiodiagnostického oddělení Karvinské hornické nemocnice Zdenka Cibulková.

 „Ve zdravotnictví pracuji od doby, co jsem ukončila Střední zdravotní školu v Karviné, je to hrozně dávno, minulé století. Už je to 35 let. Pracuji současně na urgentním příjmu v Nemocnici Karviná-Ráj a nesmírně si vážím toho, že si vedení nemocnice všimlo a navrhlo mě na ocenění. Práce ve zdravotnictví je určitě náročná, já ji dělám velice ráda, naplňuje mě a v podstatě když vidím odcházet z nemocnice spokojeného pacienta a zároveň spokojené zdravotní sestry, sanitáře, sanitářky, lékaře, se kterými spolupracuji, tak si toho nesmírně vážím a mám z toho radost. A toto mě naplňuje, že lidé jsou spokojeni jak s péčí, tak v práci a ten kolektiv udržujeme pospolu,“ říká o sobě vrchní sestra Urgentního příjmu Nemocnice Karviná-Ráj Pavlína Jadamíková.

 Ocenění zdravotníků se v Karviné stává tradicí, stejně tak jako každoroční oceňování sociálních pracovníků, osobností v kultuře, pedagogů, talentovaných žáků nebo sportovců.

 Ocenění v jednotlivých kategoriích:

 1. kategorie: Výrazná osobnost roku – lékař

01_MUDr_Hana_Palouskova.jpg

 MUDr. Ing. Hana Paloušková

Paní doktorka pracuje jako lékařka na neurologickém oddělení KHN, a. s. Pod její garancí získala iktová jednotka v loňském roce nejvyšší možné ocenění „Diamantový status“, který uděluje Evropská organizace pro cévní mozkové příhody ESO. V roce 2022 se oddělení neurologie pod jejím vedením stala součástí STROCZECH (Česká síť pro výzkum cévních mozkových příhod), která se zabývá výzkumem cévní mozkové příhody, a neurologie se zapojila do pěti celosvětových akademických klinických studií.

Navrhovatel: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

 

02_MUDr.Tomas_Skwarlo.jpg

 MUDr. Tomáš Skwarło

Pan doktor pracuje na plicní ambulanci ve zdravotním středisku Kovona. Dle předkladatelky návrhu, občanky města paní Ireny Karolové, je výborným odborníkem již 20 let. Zajímá se o své pacienty, aplikuje nové léčebné a preventivní metody. Ocenění si plně zaslouží za své úsilí, pracovní nasazení, příkladnou aktivitu i profesionální a vysoce etický přístup.

Navrhovatel: Irena Karolová (občanka Karviné)

 

 

03_MUDr_Marie_Vankova.jpg

 MUDr. Marie Vaňková

Paní doktorka se zasadila o vybudování a rozšíření ambulantní onkologické péče v Karviné, o zavádění nových podpůrných postupů, léčby biologické a imunologické, aplikace náročných režimů chemoterapie bez nutnosti karvinských pacientů dojíždět za nezbytnou léčbou. V Karviné máme v současné době čtyři lékaře onkology a příjemný stacionář, kde je podávána infuzní CHT léčba kvalifikovaným personálem za dohledu lékařů onkologů. MUDr. Marie Vaňková byla iniciátorem vzniku onkologického klubu, který pracuje v prostorách Karvinské hornické nemocnice, a. s. Stála rovněž na počátku vzniku mobilního hospice, s jehož pomocí mohou i těžce nemocní pacienti zůstávat ve svých domovech se svými blízkými.

Navrhovatel: MUDr. Alena Skálová

 

 2. kategorie: Výrazná osobnost roku – zdravotní sestra

04_Jirina_Mistrova.jpg

 Jiřina Mistrová

Paní Jiřina pracuje od roku 1970 v Karvinské hornické nemocnici, a. s. v odbornosti neurologie jako všeobecná zdravotní sestra. V roce 1987 po doplnění specializačního vzdělávání se stala staniční sestrou lůžkové stanice neurologického oddělení a následně v roce 1990 vrchní sestrou celého neurologického oddělení. V roce 2002 přešla do ambulantního provozu na pozici staniční sestry. Paní Jiřina Mistrová je člověk nesmírně pracovitý, pilný a aktivní a své povolání nebere jako zaměstnání, ale jako poslání. Pro své pacienty je schopna a ochotna udělat cokoli, a to i nad rámec svých pracovních povinností.

Navrhovatel: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

 

05_Pavla_Jadanikova.jpg

 Mgr. Pavlína Jadamíková

Paní Pavlína je vrchní sestrou Urgentního příjmu Nemocnice Karviná-Ráj. Po dobu trvání pandemie COVID-19 vedla tým Centrálního příjmu, zajišťovala provoz očkovacího a testovacího centra. V loňském roce zvládla transformaci oddělení, která spočívala v přeměně oddělení Centrálního příjmu na oddělení Urgentního příjmu. Změna zahrnovala nejen personální doplnění specializovaného nelékařského personálu, ale také součinnost při všech stavebních úpravách prostor a dovybavení pracoviště.

Navrhovatel: Nemocnice Karviná-Ráj

 

3. kategorie: Ocenění za dlouholetou činnost v oboru

06_MUDr_Zdenka_Cibulkova.jpg

MUDr. Zdenka Cibulková

Paní doktorka je lékařkou radiodiagnostického oddělení Karvinské hornické nemocnice, a. s. Pod jejím vedením došlo k výraznému vybavení pracoviště diagnostickými přístroji a nastavení vysokého kreditu v odborné, ale i laické veřejnosti. Jako zástupkyně paraklinického oboru spolupracuje prakticky se všemi lékaři v okrese Karviná. Je velmi erudovaná a komunikativní. Vzdělala celou řadu dalších radiologů. Výrazně přispívá k vysoké úrovni RDG pracovišť nejen v Moravskoslezském kraji.

Navrhovatel: Karvinská hornická nemocnice, a. s.

 

07_MUDr_Janusz_Kubatko.jpg

MUDr. Janusz Kubatko

Pan doktor je zástupcem primáře interního oddělení a vedoucím lékařem Hemodializačního střediska Nemocnice Karviná-Ráj. Celou svou kariéru zasvětil interně, specializoval se na obor nefrologie a péči o pacienty, kteří potřebují kontinuální péči na hemodialýze. Díky němu a jeho specializaci může nemocnice poskytovat tuto vysoce specializovanou péči pacientům v okrese Karviná a pacienti nemusejí dojíždět za péči mimo okres.

Navrhovatel: Nemocnice Karviná-Ráj

 

08_Jana_Kuligova.jpg

Mgr. Jana Kuligová

Paní Jana pracuje jako vrchní sestra Centrálních operačních sálů v Nemocnici Karviná-Ráj. Celou svou profesní kariéru zasvětila práci ve zdravotnictví, která zahrnovala nejen práci na operačních sálech, ale také služby na Rychlé záchranné službě a pedagogickou činnost. Je zkušenou profesionálkou, za svou bohatou profesní kariéru pomohla vychovat nové generace perioperačních sester.

Navrhovatel: Nemocnice Karviná-Ráj

 

09_MUDr_Helena_Smetanova.jpg

MUDr. Helena Smetanová

Paní doktorka je dětskou lékařskou, která nehledí na ordinační hodiny. Vždy a v každé situaci je ochotná pomoci.

Navrhovatel: občan města