Karviná se ujme přípravy lokalit pro výstavbu rodinných domů

Bazantnice_01.jpg Po schválení záměru zastupiteli se městu ozývají první zájemci.


lokalita Bažantnice (foto archiv města) lokalita Bažantnice (foto archiv města)

04.06.2020 – Karviná by se měla brzy rozrůst o nové rodinné domy. Město vytipovalo dvě lokality, které jsou vhodné k rozparcelování. Zároveň do těchto lokalit přivede inženýrské sítě včetně osvětlení a vybuduje příjezdové komunikace. „Schválili jsme v dubnovém zastupitelstvu dvě lokality pro výstavbu rodinných domů, jedna je na ulici Bažantnice, druhá Nad Vagónkou. Schválením záměru začal proces příprav. Musíme vybrat projektanta, který samotnou výstavbu připraví včetně inženýrských sítí, komunikací a rozparcelování pozemků. V lokalitě Nad Vagónkou by mělo vzniknout 15–16 rodinných domů, lokalita Bažantnice nabídne 30–40 vhodných parcel,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). „Vše je v souladu s územním plánem, jsou to pozemky, které jsou ve vlastnictví města. V okolí Karviné je spousta hektarů rekultivovaných ploch, které se však zatím nedají využít pro výstavbu. Museli jsme se proto soustředit na intravilán a hledat možné rezervy u nás,“ dodala vedoucí Odboru majetkového magistrátu Helena Bogoczová.

lokalita Nad Vagónkou (foto archiv města) lokalita Nad Vagónkou (foto archiv města)

V lokalitě Nad Vagónkou město svým záměrem rovněž zpřístupní i sousední pozemky soukromých stavebníků. I oni tak budou mít připravenou komunikaci a sítě. Hlavním důvodem pro výstavbu rodinných domů je zvýšený zájem obyvatel o tento typ bydlení. „Hned po schválení záměru v zastupitelstvu jsme dostali mnoho dotazů týkajících se prodeje parcel. Připravíme na září podmínky prodeje, pak bychom mohli začít s jednotlivými zájemci jednat. Chceme vymyslet takový systém, abychom neprodávali parcely přes developery, ale rovnou koncovým uživatelům, kteří chtějí v Karviné žít a postavit si domek,” uzavřel primátor.

Tím, že se tyto dvě lokality otevírají, nastane jedna změna v rámci dotační podpory individuální výstavby. O dotaci ve výši 150 tisíc korun na vybudování inženýrských sítí už nebude možné v těchto konkrétních lokalitách žádat, protože parcela už bude se sítěmi a komunikacemi připravena.