Karviná ocenila své pedagogy

MHA_0104.jpg Tradičně se tak děje u příležitosti dne učitelů.


MHA_0092.jpg

29.03.2023 – Vedení města zastoupené náměstkem primátora Andrzejem Bizoněm (nestr. za ČSSD) a vedoucí Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné Martina Šrámková poděkovali v úterý 28. března 2023 karvinským pedagogům za jejich práci a předali jim ocenění města. Tradičně u příležitosti dne učitelů oceňuje Karviná pedagogy ze svých škol a školek, ale také učitele, vychovatele a jiné pedagogické pracovníky škol dalších zřizovatelů působících v našem městě. Také v letošním roce bylo ocenění rozděleno do dvou kategorií, a to ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost (21 oceněných) a ocenění výrazná pedagogocká osobnost roku (8 oceněných). Oceněné nominovali ředitelé jednotlivých školských zařízení:

ZŠ a MŠ Majakovského

MHA_0147_Denisa Vašková_MŠ Kpt. Jaroše pod ZŠ Majakovského.jpg

Mgr. Denisa Vašková

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 11 let

V současné době pracuje na pozici jako vedoucí učitelka MŠ na ul. Kpt. Jaroše. Při své praxi využívá metody moderního vyučování, do výuky předškolního vzdělávání aplikuje prvky informatiky. Její příkladná práce je vzorem a inspirací pro své kolegyně.

MHA_0149_Jakub Doležal_ZŠ Majakovského.jpg

Mgr. Jakub Doležal

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 4 roky

Učitel ZŠ. Je výraznou pedagogickou osobností. Na škole vyučuje anglický jazyk, připravuje žáky na jazykové soutěže a zkoušky Cambridge. Spolupracuje na přípravných projektech ERASMUS. Je aktivním organizátorem školních i mimoškolních aktivit, organizuje turistické a lyžařské kurzu.

 

ZŠ a MŠ Cihelní

MHA_0165_Ludmila Tvrdoňová_ZŠ Cihelní.jpg

Mgr. Ludmila Tvrdoňová

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 27 let

Učitelka II. stupně ZŠ. Její odbornost je viditelná nejen na přípravě materiálů potřebných pro vlastní výuku ale především na přístupu k dětem. Dlouhodobě vede na výborné úrovni předmětovou komisi cizích jazyků. Žádná výzva není pro ni dostatečně obtížná, neustále na sobě pracuje, nové metody přenáší do výuky a sdílí je se svými kolegy. Dle slov ředitele školy je paní učitelka nositelka pozitivní energie a radosti ze života.

MHA_0183_Šárka Kocurová_ZŠ Cihelní.jpg

Mgr. Šárka Kocurová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 27 let

Učitelka II. stupně. Je oblíbená nejen mezi kolegy, ale i žáky. Žádný z úkolů není pro ní nerealizovatelný. Její spolehlivost, kreativita a inovativní přístup je přínosný nejen pro žáky, ale i pro celou školu. Pan ředitel o ní říká: Paní Šárka je člověk se srdcem na pravém místě, a proto jsme rádi, že ji u nás na škole máme.

 

ZŠ a MŠ Školská

MHA_0192_Radka Prokopová_ZŠ Školská.jpg

Mgr. Radka Prokopová

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 26 let

Učitelka 1. stupně ZŠ. Po celou dobu své pedagogické praxe pracuje jako učitelka 1. stupně ZŠ. Velmi úspěšně se podílí na vzdělávání handicapovaných žáků a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na škole působí rovněž jako výchovná poradkyně a kariérní poradce.  Nadstandardně pracuje s žáky i rodiči v rámci inkluzívního vzdělávání.

 

ZŠ a MŠ U Studny

MHA_0199_Jana Byrtusová_MŠ Centrumáček pod ZŠ U Studny.jpg

Jana Byrtusová

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 25 let

Působí jako učitelka MŠ Centrumáček. Své dlouholeté zkušenosti předává v rámci vedení pedagogických praxí svým začínajícím kolegyním. Je součástí všech školních aktivit, které prezentují MŠ na veřejnosti. Vedením školy je vnímána jako velmi dobrosrdečný, pracovitý a loajální člověk, který vždy odvádí svou práci kvalitně svědomitě a do detailu důsledně.

MHA_0213_Monika Peterová_ZŠ U Studny.jpg

 Ing. Monika Peterová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 22 let

Působí jako učitelka II. stupně ZŠ. Své povinnost si plní příkladně, sebevzděláváním získává nové poznatky a dovednosti, aktivně se zapojuje do života a dění ve škole. Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, kde uplatňuje specifický přístup jako třídní učitel.

 

MHA_0221_Marcela Vörösová_MŠ Čajkovička pod ZŠ U Studny.jpg

Marcela Vörösová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 39 let

Učitelka MŠ. Svým osobním přístupem a získanými letitými zkušenostmi je vzorem pro své spolupracovnice. Ve své práci se zaměřovala zvláště na rozvoj řečového projevu dětí. Dlouhodobě se vzdělávala v oblasti logopedické prevence, aktivně spolupracovala s asistentem logopeda a velmi kladně se podílela na zlepšování výslovností dětí.

 

SŠ, ZŠ a MŠ Karviná

MHA_0235_Lenka Mlýnková Tothová_ZŠ pod SŠ, ZŠ a MŠ Karviná.jpg

 PhDr. Lenka Mlýnková Tothová

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 18 let

Je učitelkou ZŠ se zaměřením na práci s žáky s mentálním postižením a se souběhem postižení více vadami. Paní učitelka se podílí na přípravě budoucích učitelů, realizuje stáže a praxe studentů Ostravské univerzity. Zásadně pozitivně ovlivňuje zejména začínající pedagogy ve škole, ukazuje jim, jakým způsobem učit postižené žáky aby je vzdělávání bavilo a maximálně rozvíjeli svůj potencionál. Koordinuje tvorbu a úpravy Školního vzdělávacího programu.

 

SŠ managementu a práva

MHA_0249_Beáta Lichorobiecová_SŠ managementu a práva.jpg

Mgr. Beáta Lichorobiecová

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 12 let

Působí na škole jako učitelka. Metodicky vede odborné a pedagogické praxe oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Na škole působí jako výchovná poradkyně. Aktivně podporuje talentované studenty v rámci mimoškolní činnosti.

 

ZŠ a MŠ Mendelova

MHA_0255_Naděžda Kubicová_MŠ Žižkova pod ZŠ Mendelova.jpg

 Naděžda Kubicová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 42 let

Za 42 let pedagogické praxe v MŠ působila na pozicích jako učitelka, dlouhodobě jako ředitelka, vedoucí učitelka a zástupkyně pro předškolní vzdělávání. Svojí pedagogickou kariéru ukončila v závěru loňského roku. Vedení školy, učitelé i rodičovská veřejnost ji oceňují za její laskavý respektující, vstřícný postoj a pečlivý přístup orientovaný na potřeby jednotlivých dětí.

 

MHA_0269_Gabriela Andělová_družina ZŠ Mendelova.jpg

Gabriela Andělová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 36 let

Působí dlouhodobě jako vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ a MŠ Mendelova. Pod jejím vedením se školní družina proměnila v místo, kde si odpoledne žáci mohou z nabídky kroužků vybírat činnosti, které je zajímají a baví a rozvíjet tak své tvůrčí, sportovní nebo hudební talenty. Vedení školy ji hodnotí jako laskavou a velmi vstřícnou pedagožku.

 

ZŠ a MŠ Borovského

MHA_0280_Blanka Kotučová_MŠ Na Kopci pod ZŠ Borovského.jpg

 Blanka Kotučová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 32 let

Pracuje jako zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání na MŠ Na Kopci

Metodicky řídí nově zaváděnou informační gramotnost v mateřské škole a to nejen u dětí ale i zaměstnanců. Preferuje prvky z pedagogiky Montessori a v této problematice se také podle možností vzdělává.

MHA_0289_Milan Spružina_ZŠ Borovského.jpg

Ing. Milan Spružina

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 28 let

učitel ZŠ. Po celou svou pedagogickou praxi vyučuje informatiku. Od roku 2021 připravuje a ověřuje výuku informatiky podle nových představ MŠMT. Aktivně byl zapojen do mezinárodního projektu Erasmus zaměřeného na práci s 3D tiskárnami. Na škole vede kroužek 3D modelování.

 

ZŠ a MŠ Dělnická

MHA_0293_Renáta Procházková_ZŠ Dělnická.jpg

Mgr. Renáta Procházková

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 33 let

Pracuje již 33 let na II. stupni ZŠ Dělnická jako učitelka matematiky a fyziky,

Je zapálenou a spolehlivou pedagožkou, která se podílí na celé řadě školních projektů. Efektivními metodami a formami stejně jako svým přístupem motivuje žáky k aktivními přístupu k výuce. V dubnu roku 2022 byla její pedagogická činnost oceněna Českou školní inspekcí během inspekční činnosti za kvalitní nadstandardní pedagogickou činnost a prvky badatelství.

 

ZŠ a MŠ U Lesa

MHA_0303_Michaela Koupilová_MŠ Olbrachtova pod ZŠ U Lesa.jpg

Michaela Koupilová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 37 let

Je učitelkou v mateřské škole Olbrachtova, kde dlouhodobě plní úkoly nad rámec pracovní náplně. Odborně vede studentky a začínající učitelky. Organizuje a účastní se sportovních soutěží pořádaných školou i městem, pravidelně se účastní lyžařských kurzů dětí.

 

MHA_0317_Martina Bystroňová_ZŠ U Lesa.jpg

PhDr. Mgr. Martina Bystroňová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 15 let

Je učitelkou základní školy U Lesa, kde pracuje ve třídě pro děti s poruchou autistického spektra. V učení využívá prvky činnostního učení, připravuje vhodné projekty a materiály pro tyto děti, aby co nejlépe zvládly různé situace v životě.

 

ZŠ a MŠ Družby

MHA_0328_Iveta Ondruchová_ZŠ Družby.jpg

Mgr. Iveta Ondruchová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 30 let

Pracuje na pozici zástupkyně ředitele školy. Klíčovou roli sehrává při integraci ukrajinských žáků, kdy dovede komunikovat s rodiči a dětmi a pomáhá jim adaptovat se v novém prostředí.

 

ZŠ a MŠ Slovenská

MHA_0345_Ivana Maňásková_ZŠ Slovenská.jpg

 Mgr. Ivana Maňásková

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 32 let

Je učitelkou na 1. stupni ZŠ Slovenská.  Dlouhodobě vykazuje kvalitní pedagogickou činnost v oblasti výuky žáku na prvním stupni. Ve výuce používá  moderních postupů a uplatňuje nové metody výuky.

 

ZŠ a MŠ Prameny

MHA_0349_Jiřina Šotolová_ZŠ Prameny.jpg

PaedDr. Jiřina Šotolová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 36 let

Od roku 1998 vykonává funkci výchovného poradce. Dokáže velmi profesionálně řešit složité výchovné situace a problémy s dětmi i rodiči. Je nápomocná žákům a rodičům při volbě povolání. Velice dobře pracuje s dětmi se specifickými poruchami učení i chování. Paní ředitelka o ní říká: „Je to člověk, který se může pyšnit čistým charakterem a svou obětavostí je výborným příkladem pro ostatní.“

 

ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím

MHA_0353_Teresa Křižánková_PZŠ Dr. Olszaka.jpg

 Ing. Teresa Křižánková

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 29 let

Je učitelkou matematiky na II. stupni ZŠ. Aktivně se zapojuje do mnoha projektů v rámci škol. Pod jejím vedení dosahují žáci v matematických soutěžích velmi dobrých výsledků. Předává učitelům zkušenosti a dovednosti s využitím interaktivních tabulí a tvorbě vzdělávacích prezentací. Spolupracovala jako lektorka s Pedagogickým centrem pro národnostní školství v Českém Těšíně.

 

MŠ Klíček

MHA_0363_Halina Kupczaková_MŠ Klíček.jpg

Mgr. Halina Kupczaková

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 31 let

Učitelka MŠ. Svou profesní kariéru zasvětila vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dennodenně pracuje s dětmi s tělesným postižením, s mentálním postižením, s dětmi se závažnými vadami řeči, se sluchovým postižením a dětmi s autismem. Ke každému dítěti přistupuje jako k jedinečné bytosti.

 

ZUŠ Bedřicha Smetany

MHA_0377_Viera Hradilová_ZUŠ Bedřicha Smetany.jpg

 Mgr. Viera Hradilová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 36 let

Je učitelkou výtvarného oboru. Žáky a studenty dokáže svým profesionálním hluboce lidským přístupem pozitivně motivovat k citlivému vnímání světa kolem nás a k cílevědomému zdokonalování jejich výtvarného projevu. Významně přispívá k prezentaci školy na veřejnosti. Svým lidským přístupem motivuje nejen své žáky ale i ostatní kolegy.

 

Střední průmyslová škola, Karviná

MHA_0388_Radka Klotková_SPŠ Karviná.jpg

 Mgr. Radka Klotková

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 22 let

Ve škole pracuje na pozici zástupkyně ředitelky školy. Vyučuje anglický jazyk a připravuje žáky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English. Zapojuje se do mnoha projektů školy. Soustavně se vzdělává v oblastech výuky anglického jazyka, výpočetní a audiovizuální techniky, práce s talentovanými žáky a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Střední škola techniky a služeb, Karviná

MHA_0398_Tomáš Pszcołka_SŠTaS Karviná.jpg

 Ing. Tomáš Pszczołka

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 12 let

Na škole působí jako učitel odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů.

Je dlouholetým vedoucím přípravného týmu ERASMUS+, který zajišťuje pro žáky odborné stáže ve Vídni a v Milánu. Je správcem počítačové sítě a autorem výukových materiálů pro elektro obory.

 

Střední zdravotnická škola, Karviná

MHA_0404_Radomíra Sikorová_SZŠ Karviná.jpg

Mgr. Radomíra Sikorová

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 35 let

Na škole působí jako pedagog odborných předmětů. Metodicky vede a své zkušenosti předává začínajícím učitelům. Aktivně se podílí na tvorbě výukových materiálů v elektronické podobě. Ve vzdělávání uplatňuje nové technologie a svými zkušenostmi významně přispívá  při vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 

Gymnázium Karviná

MHA_0424_Martin Brzózka_Gymnázium Karviná.jpg

Mgr. Martin Brzózka 

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 17 let

Je středoškolským učitelem dějepisu. Svou houževnatostí vykresluje příklad pedagoga, který se neomezuje pouze na výklad v hodině, ale jeho iniciativa a ochota věnovat se žákům výrazně přesahuje rámec jeho povinností. Má bohatou publikační činnost. Ve svém volném čase se věnuje nadaným žákům se zájmem o environmentální problematiku.

 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

MHA_0431_Petra Chmielová_SLU v Opavě OPF Karviná.jpg

Ing. Petra Chmielová, Ph.D. 

VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST ROKU, praxe 1 rok

Odborný asistent. Působí na katedře ekonomie a veřejné správy.  Oceněná s velkým nasazením podporuje inovaci výukových metod, a to jak ve svých předmětech tak i zapojením se do celofakultních vzdělávacích  a rozvojových aktivit. Teoretické a praktické znalosti se snaží předávat atraktivní formou, za což ji v minulém akademickém  roce studenti zvolili „Nejoblíbenějším pedagogem SLU OPF“. Její výuka je studenty pravidelně hodnocena jako kvalitní a přínosná.

Tomáš Gongol_foto archiv Slezské univerzity v Opavě - kopie.jpg

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

OCENĚNÍ ZA DLOUHOLETOU TVŮRČÍ PEDAGOGICKOU ČINNOST, praxe 18 let

Do konce února 2023 působil na Katedře podnikové ekonomiky a managementu, jako prorektor pro strategii a komunikaci. Od 1. 3. 2023 se stal novým rektorem Slezské univerzity v Opavě. Ve své pedagogické praxi se dlouhodobě věnuje oblasti práva s důrazem na obchodní a internetové právo a v posledních letech také na oblast podnikání a podnikavosti. Během své dosavadní praxe usiloval o zavádění nových a inovativních metod výuky, na univerzitě byl průkopníkem v zavádění digitálních technologií a rozvoje online výuky. Jako garant připravil moderní studijní program Inovativní podnikání, v rámci kterého studenti neabsolvují klasické přednášky a semináře, ale ve studentských týmech pod vedením vyškolených koučů se učí podnikat tím, že skutečně podnikají. Tento studijní program je na českých vysokých školách unikátní a má potenciál významně přispět k rozvoji podnikání v karvinském regionu. Z důvodu účasti Tomáše Gongola na zahraniční služební cestě ocenění převzala oceněná Petra Chmielová.