Karviná ocenila osobnosti v oblasti kultury

perex_oceneni kultura 2022.jpg Děje se tak tradičně u příležitosti konání oslav výročí města.


Statutární město Karviná ocenilo na Zámku Fryštát jedenáct osobností a organizací z oblasti kultury za rok 2021. Nejvyšší ocenění města medaili MUDr. Wacława Olszaka obdržel výtvarník, malíř, grafik a sochař Walter Taszek.

 „Přestože i loňský rok byl pro kulturní oblast velmi složitý, jsem rád, že jsme mohli ocenit významné osobnosti a organizace karvinské kultury. Věřím, že už se vše vrátilo k normálu a my se budeme moci společně potkávat na kulturních akcích, které mají u nás ve městě tradici, " říká náměstek primátora pro školství, kulturu a sport Andrzej Bizoń (nestraník za ČSSD).

 

 Oceněné osobnosti

 Marta Orszuliková – oceněna za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace

Marta_Orszulikova.jpg

Marta Orszuliková je knihovnicí 40 let. V r. 1982 nastoupila do Okresní knihovny v Karviné a do r. 1990 pracovala na oddělení pro děti a mládež v Karviné-Mizerově, nejdříve jako knihovnice, později jako vedoucí oddělení. Zde mezi jinými vedla Klub mladých čtenářů, se kterým se několikrát zúčastnila v Praze setkání nejlepších klubů. Vede knihovnické lekce, besedy, realizuje se v knihovnickém divadélku. Je spoluautorkou a realizátorkou scénáře Biesiady literackiej. Středisko polské literatury je oddělením univerzálním, a proto se Marta Orszuliková nesoustředí jenom na práci s dětmi. Její odborné znalosti a pracovní nasazení jsou pro mnohé mladší knihovnice inspirací. V soukromí vede pěvecký sbor ve Stonavě, ráda čte, a věnuje se nordic walkingu.

 

Barbora Javorková – oceněna za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace

Barbora_Javorkova.jpg

Barbora Javorková pracuje v RKK od r. 1997. Pracovala jako knihovnice na pobočce v Karviné-Ráji, od roku 2004 do roku 2010 byla knihovnicí na oddělení pro děti a mládež na pobočce v Karviné-Mizerově, od roku 2010 do roku 2013 působila na pobočce v Karviné – Novém Městě a od roku 2013 je knihovnicí na oddělení pro dospělé čtenáře – Beletrii ve zrekonstruované pobočce knihovny v Karviné-Mizerově. Barbora Javorková je také bloggerka a recenzentka knih, spolupracuje s řadou nakladatelství, které jí posílají knihy k recenzím – například webový portál Chrudimka.cz, nakladatelský dům Grada (Cosmopolis a Metafora), nakladatelství Beta, nakladatelství Jota, nakladatelství Portál, nakladatelství Bookmedia, knihkupectví Luxor, Knihcentrum.cz. Na Instagramu ji naleznete pod přezdívkou knihomilka a její blog slouží jako zdroj inspirace pro milovníky knih.

 

Evžen Monczka – oceněn za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel MS PZKO Karviná-Ráj

Evzen_Monczka.jpg

Evžen Monczka byl členem Polského svazu mládeže až do zákazu činnosti svazu. Poté byl dlouholetým členem MS PZKO Karviná-Louky a od r. 2006 je členem MS PZKO Karviná-Ráj. Je také aktivním členem Klubu seniora a aktivním členem turistického oddílu Beskid Śląski, kde byl několikrát vyznamenán za svou činnost. Pomáhá organizovat různé kulturní akce pro členy i širokou veřejnost.

 

 

Marie Švecová – oceněna za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel MS PZKO Karviná-Ráj

Marie_Svecova.jpg

 Marie Švecová je členkou polského smíšeného sboru Dżwięk již 45 let. Organizuje zkoušky, připravuje sbor na vystoupení, koncerty, účastní se místních, městských, regionálních i zahraničních akcí. Spolupodílí se na organizování různých kulturních akcí ro členy i širokou veřejnost. Za svou dlouholetou práci byla vyznamenána Zlatou medaili za zásluhy PZKO v ČR a byla také vyznamenána Unií českých pěveckých sborů.

 

 

Renata Siwková – oceněna za dlouhodobou činnost v oblasti kultury;  předkladatel MS PZKO Karviná-Ráj

Renata_Siwkova.jpg

 Renata Siwková pracuje v MS PZKO Karviná-Ráj 50 let. Účastní se různých školení, seminářů. Její hlavní zálibou jsou ruční práce, vyrábí výrobky z papíru, keramiky, perliček. Pomáhá při organizování všech akcí pořádaných MS PZKO. Pomáhá organizovat kulturní akce pro členy i širokou veřejnost, zapojuje se do akcí pořádaných městem Karviná. Je dlouholetou členkou Spolku polských učitelů v ČR. Za aktivitu obdržela Čestné uznání za pedagogickou a výchovnou práci. Za svou dlouholetou práci byla v r. 2017 vyznamenána Zlatou medaili za Zásluhy PZKO v ČR.

 

Lucie Semančíková – oceněna za vynikající výsledky v oblasti kultury; předkladatel Základní umělecká škola Bedřicha Smetany Karviná

Lucie_Semancikova.jpg

Lucie Semančíková se výuce literárně-dramatického oboru věnuje již několik let a za tu dobu vychovala celou řadu absolventů, kteří se divadlu věnují jak profesionálně, tak také amatérsky. Vysoká úroveň pedagogického působení paní Lucie Semančíkové se promítá do výsledků jejich žáků, kteří se pravidelně umisťují na předních místech v soutěžích Dětská scéna a Wolkrův Prostějov. Lucie Semančíková se velmi aktivně podílí také na kultuře našeho města. Každoročně je organizátorkou okresních a krajských kol přehlídky Wolkrův Prostějov, která probíhá v malém sále Městského domu kultury v Karviné, v letošním roce se aktivně zapojila do spolupráce se SVČ Juventus při přípravě okresního kola přehlídky Dětská scéna. Se svými žáky se zapojila do akce Konverzace uměním, která se setkala s velkým diváckým ohlasem.

 

Jana Komínkováoceněna u příležitosti životního jubilea a za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Jana_Kominkova.jpg

 Jana Komínková působí v MěDK od r. 1999, kdy nastoupila jako kulturní referent pro výstavy. Jejím úkolem bylo zajišťování výstavní činnost v Mánesově síni a foyeru MěDK. Podílela se na organizaci Karvinských plenérů, pomáhala organizovat Karvinský salon, spolupracovala při zajišťování rekonstrukce Mánesovy síně v roce 2004. V říjnu 2012 se stala vedoucí útvaru kultury a v lednu 2016 byla jmenována do funkce zástupkyně ředitelky MěDK. Významným způsobem se podílí na organizaci kulturních akcí MěDK a získávání a využívání dotací různých subjektů. Útvar kultury pod jejím vedením pořádá koncertní a divadelní pořady, výstavy, taneční a společenské akce pro různé věkové kategorie, organizuje kurzovní a zájmovou činnost, besedy a přednášky a zajišťuje propagaci kulturních akcí včetně vydávání měsíčníku Kulturní zpravodaj.

 

Jan Soukup – oceněn za vynikající výsledky v oblasti kultury; předkladatel Symfonický dechový orchestr Májovák Karviná

Jan_Soukup.jpg

 Jan Soukup působí jako 1. fagotista a vedoucí fagotové skupiny Symfonického dechového orchestru Májovák Karviná. Absolvoval desítky koncertů nejen v Karviné, ale také po celé Evropě, např. v Itálii, Německu, Francii nebo Španělsku. Pro orchestr vytvořil několik desítek aranžmá. Sólově s orchestrem vystoupil v r. 2010. Profesně působí jako učitel na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově. Jeho cílem je účinkovat spolu s jeho žáky v orchestru a propagovat fagot v očích široké veřejnosti.

 

 

Romana Taszková – oceněna za vynikající výsledky v oblasti kultury; předkladatel Odbor školství a rozvoje karvinského magistrátu

 Romana Taszková je výraznou uměleckou osobností Karviné. Kromě volné grafiky se věnuje rovněž tvorbě pro děti. Spolupracovala např. s dětským časopisem Sluníčko. Působila na Základní umělecké škole v Karviné, kde kromě výtvarné výchovy učila i počítačovou grafiku. Od roku 2000 se účastní soutěží EX LIBRIS – Guadalupe v Mexiku zakončených výstavami. Její tvorba je zastoupena ve sbírkách Fondu kultury v Karviné, ve státních i v soukromých sbírkách u nás i v jiných zemích - Dánsko, Rakousko, Japonsko, Mexiko, Slovinsko.

 

Hildegarda Schmuckerová – oceněna za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel Odbor školství a rozvoje karvinského magistrátu

Hildegarda_Smuckerova.jpg

 Paní Hildegarda Schmuckerová byla dlouholetou zaměstnankyní karvinského magistrátu a přestože ve svém zaměstnání nepracovala přímo v dané oblasti, kultuře se začala intenzivně věnovat ihned po odchodu do důchodu. Právě v době, kdy jiní již odcházejí na zasloužený odpočinek, se s vervou pustila do dalších aktivit, kterými se jí podařilo úspěšně zasáhnout do veřejného života Karviné. Svou nezdolnou energii a smysl pro krásu a umění dokázala naplno uplatnit ve svém dalším působišti, kterým byla Zámecká galerie Chagall na zámku Fryštát. Zde působila jako hlavní galeristka expozice. Za jejího působení se v galerii vystřídalo mnoho zajímavých výstav různých výtvarných oborů a technik zahrnujících malbu, grafiku, fotografii, sochy, plastiky a skleněné objekty. Paní Hilda Schmuckerová zajišťovala celý průběh výstav včetně organizačního zajištění vernisáží a svým erudovaným přístupem dokázala vždy poutavě provázet návštěvníky výstav. Zásluhou této galerie jsme v Karviné mohli zhlédnout i výstavy děl tak zvučných světových uměleckých jmen, jako jsou Picasso, Dalí, Chagall či Miró. Kvalitou výstavních projektů tak karvinská galerie přesáhla význam regionu, avšak dostatečný prostor byl dán i místním umělcům. Paní Schmuckerová stála rovněž u zrodu zřízení stálé expozice ze sbírek Národní galerie v Praze v roce 2003, kterou se v Karviné podařilo zrealizovat právě za velkého přispění Výtvarného centra Chagall.

 

MS PZKO Karviná-Ráj – oceněn u příležitosti 75. výročí založení a za dlouhodobou činnost v oblasti kultury; předkladatel Odbor školství a rozvoje karvinského magistrátu

MS_PZKO_Karvina_Raj.jpg

 MS PZKO Karviná-Ráj slaví 75. výročí založení. MS PZKO organizuje různé akce pro své členy i širokou veřejnost. Organizuje různé koncerty, přednášky a výstavy pro veřejnost. Reprezentuje město Karviná u nás i v zahraničí. V MS PZKO působí pěvecký soubor Dżwięk, Klub žen a Klub seniorů.

 

 

 

Udělení medaile MUDr. Wacława Olszaka

 „V letošním roce slaví své životní jubileum 80 let výtvarník a sochař pan Walter Taszek. Díky pracím pana Taszka se zviditelnilo město Karviná a již řadu let se dostává do povědomí milovníků kultury, malířství i daleko za hranicemi Česka, proto jsme se rozhodli udělit mu nejvyšší možné ocenění města medaili MUDr. Wacława Olszaka,“ říká náměstek primátora Andrzej Bizoń (nestraník za ČSSD).

 

Walter Taszek

Walter_Taszek_2.jpg

Známý výtvarník, malíř, grafik a sochař Walter Taszek oslaví v letošním roce významné životní jubileum – 80. narozeniny. Studoval na Umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1963 byl jedním ze zakládajících členů skupiny Parazol (skupina výtvarníků a básníků), která působila v Karviné. V roce 1964 se uskutečnila první společná výstava skupiny Parazol v nové výstavní síni ve Fryštátě. V té době vznikají první obrazy a kresby na Shakespearova témata, která mu umožňovala realizovat jeho záměr s hrubým strukturálním povrchem a vyjádřit tak vnitřní pocity ztvárňovaných témat. Walter Taszek je registrovaným členem Českého fondu umění.

Medaile MUDr. Wacława Olszaka Jedná se o speciální ocenění statutárního města Karviné a lze jej udělit zejména za mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města. Ocenění uděluje Zastupitelstvo města Karviné, a to na základě doporučení pracovní skupiny jmenované Radou města Karviné.

 

Medaile MUDr. Wacława Olszaka

Jedná se o speciální ocenění statutárního města Karviné a lze jej udělit zejména za mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města.

Ocenění uděluje Zastupitelstvo města Karviné, a to na základě doporučení pracovní skupiny jmenované Radou města Karviné.

 Oceněné osobnosti medailí MUDr. Wacława Olszaka

1. Mgr. Libuše Kolková (2018) – regionální historička

2. Symfonický dechový orchestr Májovák (2018)

3. PaedDr. Milan Bystroň (2018) – hudebník, dirigent

4. PhDr. Halina Molinová (2018) – ředitelka Regionální knihovny Karviná

5. Wanda Miechová (2019) – klavíristka

6. Renata Filipová (2021) - výtvarnice