Karviná má nový strategický plán ekonomického rozvoje města

perex_prezentace_SPER_ilu.jpg Zastupitelé jej schválili na svém dubnovém zasedání.


perex_prezentace_SPER_ilu.jpg

27.04.2021 – Zastupitelé Karviné byli v pondělí 26.04.2021 seznámeni prostřednictvím prezentace se Strategickým plánem ekonomického rozvoje města, který připravila společnost KPMG. Jedním z podkladů pro přípravu strategie byly výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo více než 900 respondentů. „Zpracovatelé navazovali na to, co už jsme prezentovali někdy v roce 2018. Tím, že jsme dobu trochu předběhli, stihneme do konce měsíce připravit a podat strategické projekty pro Fond spravedlivé transformace. Jsme oproti jiným městům s přípravou projektů v předstihu a nás těší, že díky naší práci můžeme využít příležitost získat na tyto záměry větší finanční prostředky. Ty jsou nezbytné pro nastartování strategických projektů města. Věřím tomu, že to jsou projekty, které budou mít do budoucna pozitivní dopad pro naše město,“ vysvětlil primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Ve strategickém plánu, který cílí až do roku 2040, jsou podrobně rozebírány jednotlivé oblasti fungování města jako celku, od zastavení úbytku obyvatel až po cestovní ruch nebo volnočasové aktivity. „Každé město má nějaké slabiny a silné stránky, my o nich víme. Jedna z věcí, o které pořád diskutujeme, je odliv mladých obyvatel. Protože jsem ekonom a dlouho se tomu věnuji, tak vím jistě, že změna tohoto trendu může nastat jen tehdy, když budou ve městě dostatečné finanční prostředky, aby vznikaly nové strategické projekty. Když si o tom budeme jen povídat nebo věřit, že to budeme schopni zvládnout v rámci rozpočtu města, tak za sebe říkám, že to není možné. Potřebujeme, a proto na tom pracujeme, abychom si sáhli na evropské zdroje, státní zdroje, ale aby nám pomohl také kraj. Pak máme šanci otočit tento nepříznivý vývoj našeho regionu tak, jak se to podařilo v jiných regionech, ať už v ČR nebo zahraničí. Je to ověřené, není na tom nic složitého. Je to o vůli vládních činitelů, zda chtějí tento region podpořit. My jsme ti pracanti, kteří to musí připravit a zrealizovat. Můžete mít spoustu plánů, připravené projekty, ale když je nemáte čím zaplatit, tak to prostě nejde," uzavřel primátor.

Strategický plán ekonomického rozvoje a související dokumenty ve formátu pdf jsou přístupné na našem webu.

„Strategický plán ekonomického rozvoje“ byl realizován v rámci projektu „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

eu.jpg