Interaktivní mapa představuje starou Karvinou

Karvinsko ve stopách času_perex.jpg  Státní okresní archiv Karviná a statutární město Karviná připravily mapovou aplikaci s názvem „KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU“. 


Karvinsko ve stopách času_perex.jpg

26.05.2021 – Díky spolupráci Státního okresního archivu Karviná a statutárního města Karviná se zájemci o historii našeho města mohou na svých monitorech a displejích podívat do městské části Karviná-Doly (stará Karviná). Poslouží jim k tomu nová interaktivní mapová aplikace s názvem „KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU“.

Nová mapová aplikace navazuje na tematické webové stránky Státního okresního archivu Karviná s názvem „Projekt stará Karvinná“. Web vytvořený v roce 2010 byl věnován původní podobě našeho města. „O necelých deset let později jsme přistoupili k inovaci těchto stránek a rozšířili je o postupně budované interaktivní mapy. Jejich prostřednictvím jsme chtěli připomenout krásu a půvab staré Karvinné a formou srovnávacích snímků přiblížit široké veřejnosti drastickou proměnu krajiny našeho regionu,“ říká autor projektu a informatik Státního okresního archivu Karviná Marek Trojak.

„Stále jsme však hledali vhodnější rámec, který by nám umožňoval pracovat s mapami dynamicky, a který by skýtal do budoucna větší možnosti rozšíření. Jako ideální se jevilo použít plnohodnotný geografický informační systém s možností nejrůznějších mapových vrstev. Proto jsme v říjnu 2020 oslovili statutární město Karviná, které takovýto systém už několik let provozuje, s nabídkou vzájemné spolupráce,“ dodává Marek Trojak. Vedení Karviné se spoluprací souhlasilo, a tak vznikla zbrusu nová mapová aplikace „KARVINSKO VE STOPÁCH ČASU“.

„Jedná se o aplikaci, jejímž základem jsou vrstvy všech dochovaných ortofotomap města, přičemž nejstarším je letecké snímkování z roku 1947. K dispozici jsou rovněž vrstvy historických map z archivních fondů a také i císařské otisky stabilního katastru Moravy a Slezska z roku 1836. Na tomto podkladu jsou vytvořeny jednotlivé mapové body rozčleněné do tří základních vrstev: budovy – místa a objekty – ulice. Tyto jsou pak barevně rozlišeny podle dostupnosti obrazové dokumentace a zařazeny do tematických kategorií,“ upřesňuje GIS specialista karvinského magistrátu Martin Vozár.  Všechny budovy jsou dle možnosti identifikovány číslem popisným a odkazem na příslušný sčítací arch z nejstaršího dochovaného sčítání lidu z roku 1921. Mapové body jsou postupně doplňovány o přímé odkazy na relevantní archiválie z fondů Zemského archivu v Opavě, které lze ve většině případů detailně prohlížet v aplikaci Digitální archiv Zemského archivu v Opavě.

V současné době obsahuje mapová aplikace bezmála 700 mapových bodů, více než 1200 napojených fotografií a množství připojených odkazů na archivní materiál.

„Cílem interaktivní aplikace je zpřístupnit veřejnosti historickou podobu města a regionu se všemi jeho proměnami, a uchovat tak jeho obraz pro nastupující generace. Za pomoci archivních materiálů se snažíme o propojení konkrétních lokací s jejich původními obyvateli a o virtuální zpřítomnění jejich reálných osudů. Naší snahou je postupně vybudovat komplexní portál o historii Karvinska vhodný i pro účely vzdělávání ve školách,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Na obsahu aplikace se i nadále pracuje, její stav rozhodně není definitivní. Postupně budou doplňovány digitalizáty příslušných archiválií i odkazy na další historické prameny a materiály. „Provádět budeme i opravy aplikace a upřesňovat chybějící informace. Velmi rádi uvítáme spoluúčast veřejnosti na jejím dalším vývoji,“ upřesňuje Marek Trojak.

„Věříme, že tato mapová aplikace bude přínosem pro všechny občany, kteří mají Karvinou ve svém srdci, že se stane radostí pro ty, kteří nikdy nezapomněli na její historii,“ doplňuje primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Aplikace, která je zdarma dostupná pod odkazem https://gis.karvina.cz/stopycasu, funguje ve webovém prostředí, takže ji není nutné instalovat.