Informace finančního úřadu o omezení provozu

rozpočet_ilu.jpg Platí preventivní zákaz vstupu mimo vyhrazené podatelny.


rozpočet_ilu.jpg

16.03.2020 - Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj oznamuje veřejnosti okamžitá omezení provozu na všech pracovištích. Pro veřejnost platí zákaz vstupu do budov s výjimkou 14 podatelen a jedné pokladny pro příjem daní v hotovosti. Pomoc občanům při problémech s vyplňováním přiznání bude poskytována telefonicky a e-mailem.

 V souvislosti s koronavirem a šířením nemoci COVID-19 jsou od 16.03.2020 do odvolání:

 -          Pro veřejnost uzavřeny všechny objekty Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a jeho územních pracovišť, přístup veřejnosti je umožněn pouze na podatelny územních pracovišť v Ostravě, v Opavě, v Bruntále, v Novém Jičíně, ve Frýdku-Místku, v Karviné, v Třinci, v Havířově, v Krnově, v Kopřivnici, v Hlučíně a v sídle finančního úřadu.  Podatelny územních pracovišť v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Fulneku a ve Frýdlantu nad Ostravicí jsou uzavřeny.

-          Zrušeny avizované prodloužené úřední hodiny podatelen a nově stanoveny úřední hodiny podatelen na pondělí a středu v době od 8:00 do 11:00 hodin.

-          Uzavřeny všechny pokladny pro placení daní v hotovosti, otevřena zatím zůstává pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, ul. Jurečkova 940/2, Ostrava 1 ve stejné době jako podatelna.

-          Zrušeny všechny plánované výjezdy zaměstnanců finančního úřadu do obcí za účelem přebírání daňových přiznání.

 V souvislosti s výše uvedenými opatřeními a nemožností poskytovat občanům a firmám osobní konzultace (realizovat  jednání přímo na úřadech), zveřejňuje finanční úřad telefonní čísla a e-mailové adresy, které mohou být využity k získání informací k daňové problematice, k elektronickému podání a k vyplnění daňových přiznání: 

 

E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti

Telefonické linky pro příjem dotazů veřejnosti

ÚP Ostrava I

podatelna3201@fs_mfcr_cz

596 150 111

ÚP Ostrava II

Lubomir.Krizak@fs_mfcr_cz

596 705 310

ÚP Ostrava III

podatelna3203@fs_mfcr_cz

596 905 111

ÚP v Opavě  

Úp v Hlučíně

podatelna3216@fs_mfcr_cz

podatelna3211@fs_mfcr_cz

553 681 111

595 021 311

ÚP v Bruntále

Úp v Krnově

podatelna3205@fs_mfcr_cz

podatelna3214@fs_mfcr_cz

554 792 111

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

ÚP v Kopřivnici

 

podatelna3215@fs_mfcr_cz

 

podatelna3213@fs_mfcr_cz

 

 

556 788 111

 

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

ÚP  v Třinci

podatelna3207@fs_mfcr_cz

 

podatelna3218@fs_mfcr_cz

558 605 111

 

558 382 111

ÚP v Karviné

ÚP v Havířově

podatelna3212@fs_mfcr_cz

podatelna3210@fs_mfcr_cz

596 304 111

596 495 111

Finanční úřad, sídlo

podatelna3200@fs_mfcr_cz

 

596 651 111

 

 

 V této souvislosti upozorňujeme na tzv. „Liberační balíček MF ČR“, jehož součástí bude také plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 01.07.2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

K podání daňového přiznání však osobní předání na podatelně není nutné, přiznání je možno podat elektronicky nebo zaslat poštovní přepravou.

 Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na  www.daneelektronicky.cz. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

 Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz.

 V Ostravě dne 15.03.2020

 

Ing. Petra Homolová

tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj