Historické perličky z dějin Karviné

02.jpg Co psaly noviny u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o historii Karviné?


Při procházení si článků z dob oslav 700. výročí první písemné zmínky, tedy z roku 1968, nás zaujalo několik historických perliček. Zejména ta zmiňující ještě dřívější písemnou zmínku o našem území nebo ty, které dokumentují život obyčejných lidí v meziválečném období v roce 1934.  

Karvinské noviny, 27.březen 1968 – Przed uroczystością 700-lecia Karwiny (ukázka přeložena z polštiny):

„Podle karvinského rodáka docenta dr Józefa Chlebowczyka ze Slezského historického institutu v Katovicích přesné datum založení Karviné nelze stanovit. Můžeme jedině předpokládat, že se tak stalo okolo 13. století, kdy se v našem kraji usadili benediktinští mniši. První zmínku o Karviné-Solci můžeme najít v historických zápiscích, které připomínají, že papež Řehoř IX. ve své bule z roku 1229 Benediktínům potvrzuje dar, který obdrželi od knížete Kazimíra, konkrétně majetky v okolí dnešní řeky Olše, mezi nimi i Karvinou-Solci.“

 

Karvinské noviny, 12.června 1968 – Listy z kroniky:

„20. dubna 1933 zahájilo osazenstvo jámy Jan-Karel hladovou stávku. Ranní směna v počtu 307 horníků až na 35 lidí nevyfárala na 2. hodinu odpolední. Taktéž odpolední směna v počtu 301 horník za směnu sfárala, ale práci nenastoupila. Horníci dožadovali se většího počtu směn a odvolání výpovědi dané 8 horníkům. Teprve 31.dubna v 18.30 hodin byla stávka skončena (bezúspěšně) po 37 hodinách trvání.“

„Velice kritický stav obecních financí (rok 1934) vyzírá z případu, že Larisch-Mönnichův penzijní ústav podal žalobu proti městu Karwiná pro Kč 388 722… Zápůjčky obce u Larisch-Mönnichova penzijního ústavu dosahují částky ve výši 5 210 000 Kč. Zemský úřad v Brně na konto penzijního ústavu Larisch-Mönnichova povolil rozhodnutím ze dne 27.10. 1934 zastavení třetiny obecních dávek a celý příděl ze zemského vyrovnávacího fondu. V důsledku toho nedostali zaměstnanci 1.12. celé služné.“

„Obec Karviná z počátku roku 1934 udělovala chudinské podpory 56 osobám (pozn.: k 31.12 1933 měla Karviná dle kroniky 21 523 obyvatel), všem zmíněným osobám byla výše podpor v poměru k roku 1933 snížena. Nově v roce 1934 o chudinskou podporu zažádalo 203 osob, z nichž byly některé odmítnuty.“

01.jpg