Dotazníkový průzkum adaptačních změn na změnu klimatu

Obrázek pro článek 21.01.2021.jpg On-line dotazník týkající se adaptačních změn na změnu klimatu statutárního města Karviné.


V rámci zpracování „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné“ může široká veřejnost vyplnit on-line dotazník zaměřený na adaptační změny na změnu klimatu města Karviné. Dotazníkové šetření napomůže zpracovateli strategie nastavit adekvátní výstupy adaptační strategie, které budou zohledňovat místní podmínky města Karviné.

Odkaz na on-line dotazník k vyplnění: https://forms.gle/khHy9Qzi4xRNTRRQ8

norske-fondy-banner-130x27-rgb.jpg

Projekt „Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné",
registrační číslo projektu: 3194100020,
Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.