Dobrá zpráva pro řidiče, OKD již nebude využívat ulici Ostravskou

Ulice_Ostravska-2.jpg Kaly a hlušina budou končit již vedle Dolu ČSM – sever.


Ulice_Ostravska-2.jpg

10.05.2023 – Zástupci statutárního města Karviné jednali v minulých týdnech se společností OKD, a.s. s cílem najít řešení opakujícího se znečišťování silnice č. I/59 na ulici Ostravské v Karviné. Jednalo se o přibližně půlkilometrový úsek od napojení účelové komunikace v blízkosti areálu Golf Resort Lipiny po křižovatku se silnicí č. III/47214 poblíž závodu ČSA Dolu Karviná. K silnému znečišťování silnice docházelo v důsledku průjezdu nákladních vozidel, která zde do letošního března převážela uhelné kaly a hlušinu z provozů OKD na přilehlou skládku. I přes částečné očištění vozidel před vjezdem na pozemní komunikace docházelo k znečišťování vozovky na ulici Ostravské. Tato skutečnost byla dána i množstvím nákladních vozidel, která tuto komunikaci pro převoz materiálu využívala. Mezi sýpkou Dolu ČSM a Odvalem ČSA Dolu Karviná pendlovalo ve třech směnách pracovního týdne devět souprav, které dohromady přepravily za měsíc až 130 tisíc tun materiálu. Za 24 hodin tak předmětný úsek v obou směrech využilo až 380 souprav. Gabriela Monczková z Odboru školství a rozvoje karvinského magistrátu sdělila: „Toto množství kalů a hlušiny se při dané frekvenci přepravy projevilo na čistotě vozovky, a to i přes vynaložení nemalých finančních prostředků ze strany OKD, a.s. na průběžně čištění použitých pozemních komunikací.“ V současné době již výše uvedená přeprava hlušiny a kalů ve prospěch společnosti OKD, a.s. není realizována. Náměstek primátora Karviné Radim Slíva sdělil k závěrům společného jednání: „Společnost OKD na základě vydaného územního souhlasu provedla úpravu plochy bývalého Nového koksárenského závodu – NKZ v sousedství Dolu ČSM – sever, kam byl již v průběhu měsíce března přesměrován návoz hlušiny od sýpky Dolu ČSM. Tímto opatřením byla ukončena dřívější asi 15kilometrová přeprava po frekventované ulici Ostravské, takže již nedochází k jejímu znečišťování vozidly společnosti OKD.“