Deset let s Nadací OKD

perex_NOKD-10-let.jpg Podpora přesahující tři sta milionů korun pro více než dva tisíce podpořených projektů.


perex_NOKD-10-let.jpg

Nejen město a jeho příspěvkové organizace počítají při plánování financování svých akcí s pomocí jedné z největších nadací v kraji. Podpořené projekty pak poznáte snadno podle zelené stužky Nadace OKD. Co vše si za tímto symbolem a mottem „Život má mít hloubku...“ můžeme na konci první dekády činnosti nadace představit? To si ve slavnostní atmosféře připomněli ve čtvrtek 25. ledna 2018 představitelé nadace se zástupci podpořených organizací. Mezi pozvanými hosty nechyběl ani primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD), který k dosavadní spolupráci řekl: „Město a Nadace OKD k sobě patří. Výsledky spolupráce občané vidí jak v širší nabídce kulturních akcí, tak i v množství sociálních projektů.“

Administrátorka programu Kateřina Tůmová Blablová z Nadace OKD k slavnostnímu setkání v Horní Suché uvedla: „Při organizování celého výročí jsme vycházeli z podstaty celé nadace, a tou je vzájemná spolupráce a téměř rodinné vztahy s námi podpořenými organizacemi. Cílem je tedy nejen oslavit deset let, ale předně poděkovat všem, bez kterých by dnes nadace nebyla tím čím je.“ Její slova potvrzuje Kateřina Tomčalová z podporované Iniciativy Dokořán: „Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zúčastnit desátého výročí nadace OKD, s kterou vedeme dlouholetou spolupráci. Atmosféra setkání je inspirující. Vážíme si možnosti poznat zástupce z jiných neziskových organizací, kteří se díky Nadaci snaží pomáhat a rozdávat radost.“

Nadaci OKD založila firma OKD, a.s. Společnost s dlouholetou tradicí a silnou vazbou na region, chtěla přinést novou perspektivu a především světové standardy obvyklé v mezinárodním podnikatelském prostředí. Od nadace se očekává, že prostředky získané od jednotlivých dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů a mezi ty, kteří to nejvíc potřebují. K tomu ředitelka Nadace OKD paní Karolína Preisingerová dodává: „Nastartovali jsme spoustu myšlenek, které si nyní žijí už vlastním životem. Neziskové organizace nám dávají důvod, aby nadace stále zachovala svůj cíl.“

Díky odpovědnému hospodaření může nadace fungovat i v těchto časech, které černouhelnému sektoru nepřejí. Region tak o podporu největší soukromé nadace na svém území nepřijde.