Česko-polská spolupráce cílí i na sociální oblast

perex_zástupci Rybniku v Karviné.jpg Zástupci Karviné a Rybniku si vyměnili své zkušenosti s péčí o seniory.


perex_zástupci Rybniku v Karviné.jpg

01.05.2019 – Partnerská spolupráce mezi Karvinou a polským Rybnikem probíhá mimo jiné i v sociální sféře. Jedním z nástrojů této spolupráce je i vzájemné představení a posouzení propracovanosti sítě sociálních služeb daného města. Právě za tímto účelem se sešli na konci dubna v Karviné zástupci obou partnerských měst. Vedoucí Odboru sociálního Magistrátu města Karviné Martina Smužová k společným setkáním, aktuálně zaměřeným na péči o seniory, říká: „V minulém měsíci jsme se byli podívat v Rybniku, abychom se mohli vzájemně inspirovat, kam péči o seniory posunout. Nyní v Karviné jsme na oplátku prezentovali hostům z Polska zařízení Nový Domov, Denní centrum služeb pro seniory a Odlehčovací službu. Představili jsme také byt v bytovém domě pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Městský klub seniorů a Kroužek šikovných rukou. Na závěr návštěvy jsme hostům představili oblíbený Spolkový dům. Troufám si říci, že se máme čím pochlubit.“

Rovněž náměstek primátora Karviné Miroslav Hajdušík (KSČM) hodnotí přínosy česko-polských setkání kladně: „Naše nabídka služeb pro seniory je velmi pestrá a myslím, že na velmi dobré úrovni, což nám potvrdili i kolegové z partnerského města Rybnik. Když jsme byli jako karvinská delegace na návštěvě v Polsku, viděli jsme zajímavé inspirace v oblasti domácí péče.“

Mezi seniory obou měst probíhá dlouholetá spolupráce, která je pro obě strany přínosná a obě města ji budou nadále podporovat.