Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


 

komunikace

MK – ul. Lázeňská (Darkov)

mapa

úsek

od domu čp. 199/90 po dům čp. 611/26

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 10.04.2017 do 10.09.2017

důvod uzávěry

výstavba dešťové kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

pro statutární město Karviná společnost LXM GROUP a.s.
p. Kamil Juřica – tel.: 734 314 946

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m. Dle postupu stavebních prací dojde v průběhu měsíce června nebo července na dobu 7 dnů u linky autobusu MHD č. 877517 k přemístění autobusové zastávky „Karviná, Darkov, hotel“ ve směru „Karviná, Darkov, lázně“. Autobusová zastávka bude posunuta o cca 50 m k domu čp. 174/16 na ul. Lázeňská v Karviné-Lázně Darkov. Dopravce s dostatečným předstihem vyvěsí na autobusovou zastávku „Upozornění pro cestující“. Po ukončení prací bude oprava povrchu místní komunikace provedena v rámci realizace stavby „Stavební úpravy ulice Lázeňské v Karviné-Darkově“.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Urxova (Nové Město)

mapa

úsek

mezi čp. 1525 a 1555

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

12.06.2017–10.09.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce horkovodu

povolil

OR MMK

žadatel

DIRIGERE servis, s.r.o. pro Veolia, a.s.
Ing. Jan Blahut – tel.:702 145 201

poznámka 

V době od 12.06. do 10.09.2017 budou probíhat stavební práce z důvodu výměny horkovodního potrubí v úseku od bytového domu čp. 1525 po bytový dům čp.
1555 na ul. Urxova v Karviné-Novém Městě. Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách, kdy dojde k úplným uzavírkám na těchto místních komunikacích: a) ul. Dvořákova (u bytového domu č.p. 1556) v termínu od 10.07.2017-16.07.2017 a od 28.08.2017-31.08.2017
b) parkoviště na ul. Urxova (naproti bytových domů v úseku od čp. 1553-1527) od 19.06.2017 do 10.09.2017
c) ul. Čapkova (u bytového domu čp. 1518) od 10.07.2017-16.07.2017 a od 01.09.2017 do 04.09.2017.

 

komunikace

MK – ul. Sokolovská (Nové Město)

mapa

úsek

etapizace viz Poznámka níže

druh uzávěry

úplná                                                                

termín uzávěry

od 03.07.2017 do 17.09.2017

důvod uzávěry

oprava obrub, dešťových vpůstí a povrchu vozovky

povolil

OR MMK

zhotovitel

STASPO spol. s r. o.
Ing. Aleš Vaculka – tel.: 596 232 553

poznámka 

Práce budou probíhat ve třech etapách za úplné uzavírky jednotlivých etap:

1. ul. Sokolovská mezi křižovatkami ulic Ruská a Komenského v době od 03.07.2017 do 16.07.2017

2. ul. Sokolovská v úseku od ul. Ruská po ul. Holubova v době od 17.07.2017 do 20.06.2017

3. ul. Sokolovská od ul. Holubova po tř. Osvobození v době od 21.08.-2017 do 17.09.2017

dokumentace

situační snímek uzavírky (pdf)

 

komunikace

MK – ul. Čajkovského (Mizerov)

mapa

úsek

od bytového domu čp. 2029 po křižovatku s místní komunikací ul. Majakovského

druh uzávěry

úplná                              

termín uzávěry

od 03.07.2017 do 31.08.2017

důvod uzávěry

kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky vč. odstranění a osazení nových silničních obrubníků a dále výšková úprava uličních vpustí

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Ing. Václav Dlouhý
tel.: 554 610 710

poznámka 

Po celou dobu uzavírky bude umožněn průjezd (v min. šíři 3 m) na parkoviště (mezi bytovými domy čp. 2029 a 2023), pozemek parc. č. 1624/215 v katastrálním území Karviná-město. V době konečné pokládky živičného krytu bude 1 den uzavřen i výše uvedený vjezd na parkoviště. Objízdná trasa povede po místních komunikacích tř. Těreškovové a ul. Čajkovského nebo po ul. Majakovského.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení(pdf) 

 

komunikace

Parkoviště při MK na ul. Těreškovové

mapa

úsek

parkoviště na tř. Těreškovové naproti bytových domů čp. 2270-2273

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 01.08.2017 do 30.09.2017

důvod uzávěry

oprava živičného povrchu parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Ing. Václav Dlouhý
tel.: 554 610 710

poznámka 

Po dobu rekonstrukce je parkoviště uzavřeno.

dokumentace

situační snímek dočasného dopravního značení (pdf) 

 

komunikace

MK – ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova (Nové Město)

mapa

úsek

ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 20.07.2017 do 20.02.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

STASPO spol. s r.o.
Jakub Rychecký , tel.: 603 447 168, mail.: rychecky@staspo_cz702 145 201

poznámka 

V době od 20.07.2017 do 20.02.2018 budou probíhat stavební práce v Karviné-Novém Městě, ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova v souvislosti s realizací akcí pod názvem „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova –rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice, čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova – rekonstrukce vodovodních řadů“. V rámci těchto prací dojde k omezení provozu na ul. Brožíkova ve dvorní části a k uzavření vjezdů z tř. Osvobození a z ul. Fučíkova. Vjezd k domům čp. 1358 bude uzavřen v době od 20.07.2017 do 09.08.2017 Vjezd z ul. Fučíkova k domům čp. 1361/74 v délce cca 10m a k domům čp. 1360/17, 1359/15 v délce cca 70m bude uzavřen v době od 15.08.2017 do 11.09.2017. Vjezd (podchod) z tř. Osvobození u domu čp. 1362 bude uzavřen v době od 12.09.2017 do 03.10.2017. ul. Brožíkova bude obousměrná. Ul. Fučíkova u domu čp. 1105 bude překopána po polovinách. Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům budou po překopání přemostěny. V době provádění stavebních prací bude po celou dobu omezeno parkování ve dvorní části uvedených domů (čp. 1100-1105 a 1361-1364). Konečné povrchové úpravy, opravy chodníků a živice budou provedeny do 30.04.2018.

 

 

komunikace

Parkoviště při MK na ul. Cihelní (Nové Město)

mapa

úsek

parkoviště na ul. Cihelní za házenkářskou halou a domem čp. 1640/10

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 01.08.2017 do 31.08.2017

důvod uzávěry

rekonstrukce povrchu parkoviště

povolil

OR MMK

žadatel

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 79401 Krnov
tel.: 554 610 710

poznámka 

Průjezdu k domům č.p. 1649-1651, 1688, 704-705 a 681-682 zůstane průjezdný bez omezení.

dokumentace

Situační snímek uzávěry s dočasným dopravním značením (pdf) 

 

komunikace

MK - ul. Olšiny (Staré Město)

mapa

úsek

od Dvora Olšiny směrem na Petrovice u Karviné podél rybníků

druh uzávěry

úplná                      

termín uzávěry

od 31.07.2017 do 30.08.2017

důvod uzávěry

oprava cyklotrasy

povolil

OR MMK

žadatel

Tomáš Gajdzica
Bystřice 431
tel.: 604 297 290

poznámka 

Objízdná trasa bude v terénu vyznačena.

dokumentace

Situační snímek uzávěry s objízdnou trasou (pdf) 

 

komunikace

Silnice od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice (směrem do Jastrzebia)

 

úsek

cca 1000 m, od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice směrem do Jastrzebia

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

Předpokládané ukončení 10.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace

povolil

 

žadatel

 

poznámka 

Částečná uzavírka v Polsku od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice směrem do Jastrzebia. Z důvodu oprav povrchu komunikace. Provoz je řízen semafory. Doporučujeme občanům Karviné využít k návštěvě sousedů jinou trasu, např. přes hraniční přechod do Kaczyc po ul. Polská v Karviné-Ráji.

 

komunikace

chodník a cyklistická stezka podél tř. 17. listopadu

mapa

úsek

od OD TESCO po křižovatku s ul. Kosmonautů

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 07.08.2017 do 06.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu chodníku a cyklistické stezky

povolil

OR MMK

žadatel

KUMAN spol. s r.o. Ivan Poláček, tel.: 606 862 946 702 145 201

poznámka 

V době od 07.08.2017 do 06.10.2017 se bude opravovat povrch chodníku a cyklistické stezky podél tř. 17. listopadu v úseku mezi křižovatkami s ul. Polská a ul. Kosmonautů (pravá strany) v rámci akce pod názvem: „oprava chodníků a cyklistických stezek na tř. 17. listopadu, úseků OD TESCO – křižovatka s ul. Kosmonautů“. Od OD Tepich bude možné přejít k autobusové zastávce po lávce. Délka úseku cca 335m. Investor SMK, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát

 


Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

16.08., 20.09., 18.10., 15.11.
a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/