Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci

 

Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova (Nové Město)

mapa

úsek

ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 20.07.2017 do 20.02.2018

důvod uzávěry

rekonstrukce kanalizace

povolil

OR MMK

žadatel

STASPO spol. s r.o.
Jakub Rychecký , tel.: 603 447 168, mail.: rychecky@staspo_cz702 145 201

poznámka 

V době od 20.07.2017 do 20.02.2018 budou probíhat stavební práce v Karviné-Novém Městě, ul. Brožíkova, U Bažantnice a Fučíkova v souvislosti s realizací akcí pod názvem „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova –rekonstrukce kanalizace“ a „Karviná-Nové Město, ul. U Bažantnice, čp. 1096-1100 a ul. Brožíkova – rekonstrukce vodovodních řadů“. V rámci těchto prací dojde k omezení provozu na ul. Brožíkova ve dvorní části a k uzavření vjezdů z tř. Osvobození a z ul. Fučíkova. Vjezd k domům čp. 1358 bude uzavřen v době od 20.07.2017 do 09.08.2017 Vjezd z ul. Fučíkova k domům čp. 1361/74 v délce cca 10m a k domům čp. 1360/17, 1359/15 v délce cca 70m bude uzavřen v době od 15.08.2017 do 11.09.2017. Vjezd (podchod) z tř. Osvobození u domu čp. 1362 bude uzavřen v době od 12.09.2017 do 03.10.2017. ul. Brožíkova bude obousměrná. Ul. Fučíkova u domu čp. 1105 bude překopána po polovinách. Přístupové chodníky k jednotlivým vchodům budou po překopání přemostěny. V době provádění stavebních prací bude po celou dobu omezeno parkování ve dvorní části uvedených domů (čp. 1100-1105 a 1361-1364). Konečné povrchové úpravy, opravy chodníků a živice budou provedeny do 30.04.2018.

 

komunikace

Silnice od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice (směrem do Jastrzebia), tj. ul. Adama Mickiewicza

 

úsek

ul. Adama Mickiewicza

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

Předpokládané ukončení 10.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace

povolil

 

žadatel

 

poznámka 

Částečná uzavírka v Polsku od hranic v Petrovicích u Karviné – Dolní Marklovice směrem do Jastrzebia. Z důvodu oprav povrchu komunikace. Provoz je řízen semafory. Doporučujeme občanům Karviné využít k návštěvě sousedů jinou trasu, např. přes hraniční přechod do Kaczyc po ul. Polská v Karviné-Ráji.  

V závislosti na počasí budou práce probíhat v době od 02.10.2017 do 14.10.2017. V této době může dojít k jednodenní úplné uzavírce v době od 08:00 do 18:00 hodin. Přesný termín bude oznámen na dopravním značení v Petrovicích u Karviné, na silnici II/475 na příjezdu k česko-polské  hranici.

Řidiči využijte jinou příjezdovou trasu!

 

komunikace

chodník a cyklistická stezka podél tř. 17. listopadu

mapa

úsek

od OD TESCO po křižovatku s ul. Kosmonautů

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 07.08.2017 do 06.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu chodníku a cyklistické stezky

povolil

OR MMK

žadatel

KUMAN spol. s r.o. Ivan Poláček, tel.: 606 862 946 702 145 201

poznámka 

V době od 07.08.2017 do 06.10.2017 se bude opravovat povrch chodníku a cyklistické stezky podél tř. 17. listopadu v úseku mezi křižovatkami s ul. Polská a ul. Kosmonautů (pravá strany) v rámci akce pod názvem: „oprava chodníků a cyklistických stezek na tř. 17. listopadu, úseků OD TESCO – křižovatka s ul. Kosmonautů“. Od OD Tepich bude možné přejít k autobusové zastávce po lávce. Délka úseku cca 335m. Investor SMK, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát

 

komunikace

ul. Dvořákova

mapa

úsek

od ul. Fibichova k tř. Osvobození, podél domů čp. 1621-1635

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

28.08.2017 – 26.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu vozovky i parkovacích ploch a výstavba nových parkovacích ploch

povolil

OR MMK

žadatel

Jankostav, s.r.o. Ing. Petr Náplava, tel.: 596 237 018, 731 446 781, mail.: p.naplava@jankostav_cz

poznámka 

Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, odbor majetkový provádí opravu ul. Dvořákova v Karviné-Novém Městě za úplné uzavírky: Ul. Dvořákova v úseku od ul. Fibichova k tř. Osvobození, podél domů čp. 1621-1635, jedná se úplnou uzavírku vozovky i parkovacích ploch. Podél domů čp. 1621 – 1635 zůstane průchozí pouze podélný chodník. Průjezd za MěDK pro taxi a zásobování bude uslepen a obousměrný. Objízdná trasa povede po ul. Fibichova, Cihelní, Závodní a po tř. Osvobození až k místu uzavírky. Délka úseku: cca 230 m Investor: SMK, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát

 

komunikace

MK ul. Cihelní (Nové město)

mapa

úsek

část ulice Cihelní, v úseku mezi ul. Havířská a Závodní

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

po ukončení uzavírky ul. Dvořákova do 17.12.2017, nejdříve
od 09.10.2017 do 17.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

Jankostav s.r.o., Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

Oprava části ulice Cihelní v Karviné-Novém Městě, v úseku mezi ul. Havířská a Závodní. Práce začnou po ukončení uzavírky ul. Dvořákova a budou probíhat za úplné uzavírky do 17.12.2017. Délka uzavřeného úseku cca 370m. Objízdná trasa povede po ul. Havířská, tř. Osvobození a ul. Závodní až k místu uzavírky. Zadavatel: Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát. Prováděcí firma právnická osoba Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, IČO 258 55 581 Zodpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781.

Délka úseku: cca 370 m

Objízdná trasa povede po ul. Havířská, tř. Osvobození, ul. Závodní a ul. Cihelní až k místu uzavírky.

 

komunikace

III/46810 – Dětmarovice (Koukolná)

mapa

úsek

železniční nadjezd za čerpací stanicí směrem na Petrovice u Karviné

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.09.2017 do 30.04.2018

důvod uzávěry

náhrada nadjezdu během optimalizace trati Český Těšín–Dětmarovice

povolil

OR MMK

realizuje

EUROVIA CS, a.s.
p. Rudolf Krištofík
tel.: 731 601 300
rudolf.kristofik@eurovia_cz

poznámka 

Most bude úplně snesen - silnice proto nebude průchozí pro chodce ani průjezdná pro cyklisty. Objížďka povede přes Karvinou po silnicích I/67 – ul. Nádražní, ul. Ostravská a tř. 17. listopadu, dále po II/475 – ul. Rudé armády a v Petrovicích u Karviné, po silnicích II/475, III/4753, III/4689 a III/46810 až k místu uzavírky.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

komunikace

MK ul. Ciolkovského(Ráj)

mapa

úsek

mezi křižovatkami s ul. Polská a U Lesa

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.10.2017 do 30.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., pan Zdeněk Urbánek, tel.: 602 767 719

poznámka 

Započnou práce na opravě ul. Ciolkovského v Karviné-Ráji. Bude se opravovat úsek mezi křižovatkami s ul. Polská a U Lesa za úplné uzavírky. Po vyfrézování budou práce rozděleny do tří etap po cca 140 m. První úsek od ul. Polská po ul. Školská, druhý úsek od ul. Školská po parkoviště u Vela baru (restaurace Myslivna). Třetí úsek od parkoviště po křižovatku s ul. U Lesa. Doba trvání: od 02.10.2017 do 30.12.2017. Investor: Statutární město Karviná, zastoupeno Magistrátem města Karviná, Odborem majetkovým, odpovědná osoba za investora pí. Nataša Hübnerová, tel. 596 387 391 Prováděcí firma: STRABAG a.s., OZ Morava, oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava-Svinov, IČO 608 38 744 Zodpovědná osoba za prováděcí společnost: pan Zdeněk Urbánek, tel.: 602 767 719. Ul. Ciolkovského nebude průjezdná, objízdná trasa povede po: ul. Polská, tř. 17. listopadu, ul. Kosmonautů a ul. Ciolkovského až k místu uzavírky. Ul. V Aleji a Školská nebudou uzavírkou dotčeny. Řidiči věnujte zvýšenou pozornost dopravnímu značení!

 

komunikace

MK ul. Jurkovičova (Nové město)

mapa

úsek

od bytového domu čp. 1553/6 po bytový dům č.p. 1527/14

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.10.2017 do 24.11.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

JANKOSTAV s.r.o., Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

V době od 02.10.2017 do 24.11.2017 budou probíhat stavební práce místní komunikace ul. Jurkovičova (v úseku od bytového domu čp. 1553/6 po bytový dům č.p. 1527/14) v Karviné-Novém Městě. Práce proběhnou za úplné uzavírky. V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev vozovky vč. odstranění a osazení nových silničních obrubníků a dále k výškové úpravě uličních vpustí. Délka uzavřeného úseku: 350 m Objízdná trasa: bez objízdné trasy. Bude umožněn vjezd vozidel IZS. Investor je statutární město Karviná. Stavební práce bude provádět společnost JANKOSTAV s.r.o., IČO 25855581, Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, zodpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

 

komunikace

MK ul. Slovenská (Hranice)

mapa

úsek

od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. Armády po obchodní středisko

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 09.10.2017 do 22.12.2017

důvod uzávěry

oprava komunikace

povolil

OR MMK

žadatel

společnost Jaromír Mičulka, údržba vozovek, Ing. Petr Náplava, tel.: 731 446 781

poznámka 

V době od 09.10.2017 do 22.12.2017 budou probíhat stavební práce na místní komunikaci ul. Slovenská , Karviná – Hranice (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. armády po obchodní středisko). Práce proběhnou nejprve za částečné uzavírky po polovinách, od 16.10.2017 bude část ul. Slovenská od výjezdu z parkoviště ul. Kašparova po obchodní středisko uzavřena úplně. V rámci stavebních prací dojde k rekonstrukci celé komunikace v uzavřeném úseku. Objízdná trasa povede po zbývajících částech ul. Slovenská, které budou po dobu uzavírky obousměrné. Z důvodu obousměrného provozu na ul. Slovenská bude omezeno parkování. Vyzýváme řidiče, aby v zájmu bezpečnosti silničního provozu respektovali dopravní značení. Investor je statutární město Karviná. Práce bude provádět společnost Jaromír Mičulka, údržba vozovek, se sídlem Dolní 160/34, 700 30 Ostrava - Zábřeh, odpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel. 731 446 781.

 

komunikace

MK – ul. U Státní hranice (Ráj)

mapa

úsek

před čp. 1305

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 18.10.2017 do 31.10.2017

důvod uzávěry

provádění překopu za účelem uložení plynové přípojky k novému rodinnému domu

povolil

OR MMK

realizuje

SKATYL spol. s r. o.
p. Libor Rattman
tel.: 602 744 330

poznámka 

Objížďka povede po ulicích Rajecká, Višňová, Polská a po ul. U státní hranice až k místu uzavírky, v obou směrech. Ul. U státní hranice bude u překopu slepá.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

komunikace

MK III/47214 - mezi Karvinou-Doly a Doubravou

mapa

úsek

od odbočky u dolu ČSA směrem k Doubravě (pekárna Komendir)

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 14.10.2017 do 12.11.2017 (po etapách viz poznámka)

důvod uzávěry

likvidace mostů mezi vozním oběhem a haldou ČSA

povolil

OR MMK

realizuje

AWT Rekultivace a.s.
p. Petr König
tel.: 731 316 427
e-mail: petr.konig@awt-rekultivace_cz

poznámka 

Doba uzavírky:

Od 05:00 hodin, dne 14. 10. 2017 do 22:00 hodin dne 15. 10. 2017
Od 05:00 hodin, dne 21. 10. 2017 do 22:00 hodin dne 22. 10. 2017
Od 05:00 hodin dne 28. 10. 2017 do 22:00 hodin dne 12. 11. 2017

V uvedenou dobu bude místo zcela neprůjezdné, i v nočních hodinách bez výjimek.
Objízdná trasa pro nákladní dopravu povede po silnici I/59, II/474 a III/47214 až k místu uzavírky a bude vyznačena zejména DZ IS 11b s dodatkovou tabulkou E 9 – nákladní vozidlo (červené tečky). Pro osobní dopravu a autobusy povede objížďka přes Sovinec a Špluchov (modré tečky).
Úplná uzavírka se dotkne linek veřejné linkové osobní dopravy č. 870534 Karviná – Orlová a č. 870562 Orlová – Doubrava – Karviná: V době trvání úplné uzavírky silnice III/47214 bude dočasně neobsloužena autobusová zastávka Karviná, Doly, Jánská. Autobusová zastávka Doubrava, pekárna, která je umístěna na silnici III/47214 bude dočasně přemístěna na silnici III/47215. Linky veřejné linkové osobní dopravy, které budou uzavírkou dotčeny, budou vedeny po schválené objízdné trase.

dokumentace

situační snímek uzavírky s objízdnou trasou (pdf)

 

komunikace

MK – tř. Těreškovové (Mizerov)

mapa

úsek

podél urnového háje mezi čp. 337 a 1853

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 25.10.2017 do 03.11.2017 (od 6 do 18 h)

důvod uzávěry

stánkový prodej a zvýšená frekvence pohybu chodců v souvislosti s Památkou zesnulých

povolil

OR MMK

realizuje

Technické služby Karviná

poznámka 

Po 18:00 hodině bude komunikace průjezdná. Vjezd na parkoviště budou regulovat strážníci MP Karviná.


Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

18.10., 15.11. a 13.12.2017 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OM MMK
p. Martina Klusová - tel.: 596 387 302

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/