Program Podpory obnovy kulturních památek pro rok 2018

Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.jpg Vlastníci nemovitých kulturních památek mohou žádat o dotaci.  


Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.jpg

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území statutárního města Karviná a na území obcí Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice, že v roce 2018 bude Ministerstvem kultury ČR vyhlášen program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Program je určen na obnovu kulturních památek, mimo kulturních památek, které se nacházejí na území městské památkové zóny Karviná-Fryštát, Darkov.

Minimální procentuální spolupodíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Celková finanční kvóta bude Ministerstvem kultury ČR pro území obce s rozšířenou působností (tj. Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice) na rok 2018 stanovena v měsíci lednu 2018. Program bude  administrován výhradně v jednom kole.

Uzávěrka přihlášek je 28.02.2018.

Přihlášky zasílejte na Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Fryštátská 72/1,  733 24 Karviná-Fryštát.

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávaných do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, orgán státní památkové péče.

 Zásady pro užití investičních prostředků.pdf

 Změna_zásad_1.pdf

 Změna_zásad_2.pdf