V rámci projektu městských policií Karviné a Jastrzębie-Zdroju se uskutečnila konference na protidrogové téma

perex_konference_MP.jpg Konala se ve dnech 02.–03.10.2017 a to v rámci projektu "Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju", který získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


PA020013.JPG

Konference se uskutečnila na Zámečku Petrovice s cílem výměny zkušeností mezi subjekty účastnícími se konference, nalézání společných problémů a jejich řešení a poznání partnera z druhé strany hranice. Celkem se konference zúčastnilo 60 osob z české i polské strany hranice. Jednalo se o zástupce z veřejného i neveřejného sektoru z měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój a jejich okolí - městské policie, státní policie, hasiči, městské úřady, Slezská diakonie, Revolution Train, Pedagogicko-psychologická poradna, Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński atd.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

 

Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.