Společný česko-polský projekt analýzy kolejové dopravy

395.jpg Měsícem říjnem byla dokončena realizace projektu "Analýza obnovení železniční tratě ve městě Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení“, který získal dotaci z Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Jedná se o společný česko-polský projekt měst Karviná, Jastrzębie-Zdrój, Havířov a Petrovice u Karviné. V rámci realizace projektu byla vyhotovena společensko-ekonomická analýza přeshraničních železničních spojení a jejich možnostech rozvoje a revitalizace.


 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

 

Projekt „Analýza obnovení železniční tratě ve města Jastrzębie-Zdrój v kontextu regionálních a přeshraničních železničních spojení", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000378, byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „Analiza odtworzenia linii kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000378, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.