V Novém-Městě se mění potrubí. Pozor na uzavírky

oprava silnice.jpg Stavební práce budou probíhat v jednotlivých etapách, kdy dojde k úplným uzavírkám.


V Novém-Městě se mění horkovodní potrubí. Práce budou probíhat po etapách v úseku od bytového domu čp. 1525 po bytový dům čp. 1555 na ul.
Urxova v Karviné-Novém Městě:

  • ul. Dvořákova (u bytového domu č.p. 1556) v termínu od 12.06.2017 – 17.06.2017 a od 28.08.2017-31.08.2017. Objízdná trasa po místní komunikaci ul. Čapkova a ul. Urxova
  • parkoviště na ul. Urxova (naproti bytových domů v úseku od čp. 1553-1527) od 19.06.2017 do 10.09.2017
  • ul. Čapkova (u bytového domu čp. 1518) od 19.06.2017-24.06.2017 a od 01.09.2017 do 04.09.2017. Objízdná trasa po místní komunikaci ul. Dvořákova a ul. Urxova.

Nákres zde: DIRIGERE.pdf

 .